PIE: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) spadł o 0,9 pkt m/m do 101,1 w marcu

Warszawa, 13.03.2024 (ISBnews) – Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, spadł o 0,9 pkt m/m do 101,1 w marcu br., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zmian na lepsze w gospodarce kraju spodziewa się 27%, a zmian na gorsze – 23% przedsiębiorstw.

Tegoroczny marcowy MIK jest o 4,3 pkt wyższy od odczytu sprzed roku (96,8 pkt). Wskaźniki dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, mocy produkcyjnych i płynności finansowej osiągnęły poziomy powyżej neutralnego (100 pkt). Mimo spadku MIK w większości branż pozytywne nastroje przeważają w handlu, produkcji i budownictwie, w szczególności w średnich i dużych przedsiębiorstwach, podano.

“Wprawdzie w marcu odnotowaliśmy nieznaczne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, ale MIK nadal jest powyżej poziomu neutralnego (100), co oznacza, że w odniesieniu do większości komponentów te nastroje są nadal optymistyczne. Dotyczy to szczególnie wynagrodzeń i płynności finansowej. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że spadek nowych zamówień nie wpływa negatywnie na zatrudnianie w firmach, a korzystna płynność finansowa firm stanowi dobry prognostyk dla inwestycji. Do ostrożnego optymizmu skłania też konstatacja, że przedsiębiorcy korzystniej widzą przyszłość swojej firmy niż sytuacji gospodarczej kraju” – powiedziała Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE, cytowana w komunikacie.

W marcowym odczycie MIK, tak jak w lutowym, w czterech z siedmiu obserwowanych komponentów wartości znajdują się powyżej poziomu neutralnego. Chodzi o wskaźniki dla zatrudnienia, wynagrodzeń, mocy produkcyjnych oraz płynności finansowej. Dwa z wymienionych wzrosły m/m, są to: wynagrodzenia (117,5 pkt, wzrost o 5,1 pkt m/m) oraz płynność finansowa (121,5 pkt, wzrost o 6,7 pkt m/m). Kolejne dwa komponenty, które w marcowym odczycie są powyżej poziomu neutralnego, chociaż odnotowały spadki m/m, ale poprawiły wyniki r/r to: zatrudnienie (104,7 pkt, spadek o 1,7 pkt m/m, wzrost o 5,3 pkt r/r) oraz moce produkcyjne (101,3 pkt, spadek 0,4 pkt m/m, wzrost o 7,9 pkt r/r).

Marcowe wskaźniki MIK dla branż odnotowały spadek m/m, wyjątek stanowią przedsiębiorstwa handlowe, które odnotowały wzrost wskaźnika o 9,7 pkt m/m do 109,4 pkt. Do poprawy nastrojów w przedsiębiorstwach handlowych przyczyniły się pozytywne odczyty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, posiadanych mocy produkcyjnych oraz płynności finansowej. Nastroje pozytywne przeważają również w budownictwie (102,5 pkt, spadek o 3,5 pkt m/m) oraz w produkcji (100,5 pkt, spadek o 5,2 pkt m/m), wskazano również.

“Firmy lepiej widzą przyszłość swojej firmy niż sytuacji gospodarczej kraju. Jedna trzecia przedsiębiorców uważa, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja w ich firmach się polepszy, tylko 12% spodziewa się pogorszenia, a blisko połowa nie przewiduje zmian. Najmniej optymistycznie swą przyszłość widzą duże firmy. O ile blisko jedna trzecia przedsiębiorstw pozostałych wielkości spodziewa się poprawy swej sytuacji, to wśród przedstawicieli firm dużych tak uważa zaledwie 16%. Natomiast aż 74%. nie spodziewa się żadnych znaczących zmian w swej firmie w okresie marzec-maj. Zmian na lepsze w gospodarce kraju spodziewa się 27%, a zmian na gorsze – 23% przedsiębiorstw. Jednak dla 16% przyszła sytuacja gospodarcza kraju jest trudna do przewidzenia” – zakończono.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

(ISBnews)