GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 12,7% kw/kw i o 16,1% r/r do 97,1 tys. w IV kw.

Warszawa, 11.03.2024 (ISBnews) – Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 97,1 tys. w końcu IV kw. 2023 r. i była niższa o 12,7% kw/kw, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z IV kw. 2022 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 16,1%.

“W Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy (o 12,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 0,14 pkt proc. (0,78%)” – czytamy w komunikacie.

W Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. odnotowano 97,1 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 14,1 tys. mniej niż w trzecim kwartale i o 18,6 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2022 r. Co piąte wolne miejsce pracy było miejscem nowo utworzonym (18,1 tys.). Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których zostało zgłoszonych 12,4% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy, podał Urząd.

“Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności najwięcej wolnych miejsc pracy było w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (20,6% ich ogólnej liczby). Liczba wolnych miejsc pracy w tej sekcji była o 21,6% mniejsza niż w końcu czwartego kwartału 2022 r. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. odnotowano ponadto w sekcjach: Informacja i komunikacja (o 35%, tj. do 6,7 tys.), Administrowanie i działalność wspierająca (o 33,3%, tj. do 2,6 tys. miejsc) i Pozostała działalność usługowa (spadek o 28,6 %, tj. do 1,0 tys. miejsc)” – czytamy dalej.

“Natomiast wzrost liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. odnotowano w sekcjach: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 83,3%, tj. do 1,1 tys. miejsc), Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 25%, tj. do 0,5 tys. miejsc) i Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 22,2%, tj. do 7,7 tys. miejsc)” – napisano także.

Na koniec czwartego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja (1,82%).

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy zmniejszyła się o 9,1% r/r, podał też GUS.

(ISBnews)