GUS: Liczba oddanych budynków mieszkalnych spadła o 12,4% r/r w 2023 r.

Warszawa, 11.03.2024 (ISBnews) – Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2023 r. wyniosła 98,8 tys., tj. o 12,4% mniej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Budynki jednorodzinne stanowiły 97,3% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji, przy czym to w budynkach wielorodzinnych ulokowano więcej niż połowę mieszkań.

“Tradycyjną udoskonaloną technologię wnoszenia zastosowano przy budowie 98,3% nowych budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (63,2%) i jednokondygnacyjnych (31,7%), w których znalazło się odpowiednio 32,8% i 14,7% ogółu przekazanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5,1% nowych budynków) usytuowanych zostało 52,5% mieszkań” – czytamy w komunikacie.

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 62,2% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 35,9%. W porównaniu z 2022 r. udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wzrósł o 1,8 pkt proc., a wybudowanych przez inwestorów indywidualnych spadł o 2,1 pkt proc., podano także.

Wodociąg z sieci posiadało 94,4%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 79,8% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 35,1% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 37,3%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 37,5% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego w kotły/piece na paliwo gazowe wyposażonych było 37,3%, a na paliwo stałe – 11,2%; dla 14% zastosowano pozostałe rodzaje ogrzewania).

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w 2023 r. wyniósł 43 miesiące. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w 2023 r. oddano do użytkowania 221,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 19,9 mln m2 oraz liczbie izb równej 838,7 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadki: liczby mieszkań – o 17,2 tys. (7,2%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 2,1 mln m2 (9,7%) oraz liczby izb – o 88,9 tys. (9,6%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 89,9 m2 (wobec 92,3 m2 w 2022 r.). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych przyjęła wartość 130,4 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 51,9 m2.

(ISBnews)