Nowatorski projekt ochrony krów mlecznych

Lepsza ochrona zdrowia zwierząt i korzyści dla hodowców – temu ma służyć innowacyjny projekt ubezpieczenia krów mlecznych z wykorzystaniem mikrochipów. Urządzenia pozwalają na stałe monitorowanie stanu zdrowia bydła i ich otoczenia.

Pionierskie rozwiązanie wprowadza TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych we współpracy z Polską Izbą Mleka i technologiczną spółką Farm Innovations.

„Łączymy szlachetne cele i praktyczne korzyści. Sięgamy po nowoczesne technologie, aby zadbać o zdrowie zwierząt, a jednocześnie chronić przed stratami ich hodowców – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Dzięki opracowanej przez Farm Innovations technologii wszczepiane podskórnie mikrochipy umożliwiają monitorowanie najważniejszych parametrów zdrowotnych krów, temperatury ich ciała i aktywności ruchowej, a także temperatury i wilgotności otoczenia. Rozwiązanie powstało przy współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie.

„Nie było dotąd na rynku rozwiązań umożliwiających pełną automatyzację pomiarów, a tym samym profilaktykę. Wczesne reagowanie na stany chorobowe zwierząt ogranicza koszty związane z ich leczeniem i wyłączeniem z cyklu produkcyjnego. Przyczynia się też do ograniczenia stosowania antybiotyków, co jest istotnym problemem, z jakim mierzy się Polska – wyjaśnia Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations.

Stały monitoring stanu zdrowia bydła pozwala na zapewnienie znacznie tańszych ubezpieczeń od uboju z konieczności lub padnięcia wskutek chorób i wypadków, w tym złamania kończyny czy komplikacji okołoporodowych. W planach jest uzupełnienie ochrony o ryzyko kradzieży poza miejscem utrzymania zwierząt.

„Rozwijamy funkcjonalności systemu AnTrack o geolokalizację zwierząt, która pozwoli na kontrolowanie przemieszczania się krów i sygnalizowanie anomalii – wyjaśnia prezes Farm Innovations, specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach dla sektora rolnego.

Partnerem projektu jest Polska Izba Mleka, największa w Polsce organizacja branży mleczarskiej. Ubezpieczenia będą wprowadzane za pośrednictwem zrzeszonych w niej spółdzielni mleczarskich.

„Polska jest jednym z największych w Europie producentów mleka i ważnym eksporterem produktów mlecznych. Dlatego łączymy siły i kompetencje, aby zapewniać hodowcom profesjonalną i kompleksową ubezpieczeniową ochronę” – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.


TUW PZUW, należący do Grupy PZU, jest największym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. To forma ubezpieczeń, która opiera się na podobnych zasadach jak spółdzielczość. Towarzystwo, jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli w Polsce, legitymuje się międzynarodowym ratingiem siły finansowej. Wysoki rating, na poziomie A-, przyznany przez renomowaną agencję Standard & Poor’s, jest wyznacznikiem wiarygodności.