Mastercard: 15% Polek przyznaje, że ma całkowitą kontrolę i sprawczość finansową

Warszawa, 06.03.2024 (ISBnews) – Całkowitą kontrolę i sprawczość finansową deklaruje 15% Polek, a 57% uważa że osiągnęło ten status “w pewnym stopniu”, wynika z badania Mastercard “Kobiety i Finanse 2024”. O tym, że nierówności w zarobkach negatywnie oddziałują na pozycję finansową kobiet jest przekonanych 37% respondentek.

“Połowa kobiet w naszym badaniu przyznaje, że to na ich barkach spoczywa cała odpowiedzialność za zarządzanie domowym budżetem. To może być jeden z czynników generujących stres i niepokój względem finansów. Wyniki badań uwydatniają jednak potrzebę wspierania równości płac i przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu finansów w społeczeństwie. Problemem nie jest brak wiedzy czy niższy poziom kompetencji finansowych wśród kobiet, ale kwestia norm i oczekiwań społecznych. Potwierdza to 28% ankietowanych Polek. Istotną rolę w poprawie sytuacji może odegrać edukacja finansowa, wzmacniając u kobiet poczucie pewności i niezależności, a także działania wspierające i promujące przedsiębiorczość i równość zawodową, podejmowane zarówno przez pracodawców, jak i państwo” – powiedziała dyrektorka generalna Mastercard w Polsce Marta Życińska, cytowana w komunikacie.

Na pytanie o to, jak oceniają poczucie kontroli nad swoimi pieniędzmi, umiejętność podejmowania właściwych decyzji finansowych i zarządzania budżetem, 15% Polek potwierdziło, że ma całkowitą kontrolę i sprawczość nad finansami, a 57% osiągnęło tę pozycję “w pewnym stopniu”. Jeśli chodzi o ocenę własnej sytuacji materialnej, prawie co trzecia Polka (32%) przyznaje, że wydaje tyle, ile zarabia w każdym miesiącu i nie ma wystarczająco pieniędzy, aby oszczędzać, inwestować i przeznaczać je na cokolwiek innego, poza codziennymi potrzebami. Co piąta respondentka natomiast (21%) czuje się na tyle stabilnie finansowo, że nie musi martwić się o finanse. 43% Polek nie wierzy w to, że kiedyś uda im się osiągnąć dobrobyt finansowy, podano.

Zdaniem 37% Polek, dobrobyt finansowy to sytuacja życiowa, w której można bardziej skupić się na rodzinie niż na pieniądzach. 28% respondentek definiuje to jako brak negatywnych emocji podczas sprawdzania stanu konta bankowego, a dla 27% oznacza to możliwość cieszenia się przeżyciami takimi jak koncerty, spotkania, podróże, czy wyjścia do restauracji, nie myśląc o tym, ile kosztują. Taki stan kobiety w Polsce osiągają średnio przed 28. rokiem życiem, wynika z badania.

Jak pokazuje badanie Mastercard, Polki zachowawczo podchodzą do kwestii finansów, a pieniądze wywołują w nich dużo emocji. 43% respondentek podkreśla, że brakuje im pewności w podejmowaniu decyzji finansowych, a 56% przyznało, że nie podejmuje ryzyka w sprawach związanych z pieniędzmi. Prawie co trzecia kobieta (32%) czuje się przytłoczona sprawami finansowymi, a 30% doświadcza stresu i niepokoju, kiedy myśli o pieniądzach.

Zdaniem 37% ankietowanych Polek, nierówności zarobkowe negatywnie oddziałują na dobrobyt finansowy kobiet. Jak podkreślają autorzy badania, to jeden z najsłabszych wyników w Europie. Gorzej pod tym względem oceniają sytuację tylko Portugalki (41%). Badanie Mastercard pokazało również, że ani pracodawcy, ani państwo nie robią wystarczająco dużo, aby poprawić tę sytuacje. Tylko 29% Polek ma poczucie, że ich miejsca pracy dbają o korzystną politykę wspierającą budowanie niezależności finansowej kobiet – mowa tu np. o równości płac, ułatwianiu dostępu do doradców finansowych, czy ustalaniu korzystnych zasad emerytalnych. 34% Polek przyznaje również, że brakuje rządowych programów nastawionych na poprawę pozycji finansowej kobiet.

“Sytuacja finansowa kobiet może być trudniejsza nie tylko ze względu na dyskryminację płacową. Statystyki pokazują również, że kobiety częściej niż mężczyźni pracują w zawodach i branżach słabiej opłacanych, a równocześnie są niedoreprezentowane w grupie stanowisk kierowniczych. Ponadto, ze względu na obowiązki rodzicielskie, częściej pracują na część etatu, a dodatkowo wykonują w domu nieodpłatną pracę” – powiedziała Życińska.

Badanie “Kobiety i Finanse 2024” przeprowadzono na zlecenie Mastercard w styczniu 2024 r. wśród 12 146 respondentów (mężczyzn i kobiet) w 12 krajach europejskich: w Polsce, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Francji, Portugali, Holandii, Szwajcarii i w Czechach.

(ISBnews)