Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK BUDOWLANY

Infrastruktura kolejowa: Całkowite nakłady na infrastrukturę kolejową zaplanowane na lata 2024-2030 w ramach publicznych programów inwestycyjnych wynoszą blisko 250 mld zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa od zdolności przerobowych polskiej branży budownictwa kolejowego, szacuje firma Spectis w raporcie “Budownictwo kolejowe w Polsce 2024-2029”. W tym kontekście spodziewać się można urealnienia oficjalnych planów poprzez wstrzymanie części planowanych inwestycji bądź wydłużenie harmonogramów.

Pozwolenia na budowę: Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Wakacje kredytowe: Sektor bankowy jest skłonny przeznaczyć kwotę, jaką poniosłyby banki w przypadku przedłużenia wakacji kredytowych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK), zadeklarował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Wakacje kredytowe: Przeciwko kontynuowania w tym roku wakacji kredytowych opowiada się 72% bankowców, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Kredyty hipoteczne: Zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło w 43% placówek bankowych, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. W przypadku niemal jednej czwartek odnotowano wzrost.

Kredyty hipoteczne: Banki udzieliły 68 860 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 68,99% kw/kw i o 263,72% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 28,15 mld zł, co oznacza wzrost o 77,67% kw/kw i o 356,31% r/r. Wzrost akcji kredytowej to wynik działania rządowego programu “Bezpieczny kredyt 2%”, w ramach którego w IV kwartale udzielono ponad 48 tysięcy kredytów hipotecznych na kwotę około 20,3 mld zł.

Kredyty hipoteczne: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 45% w lutym br. z 33% przed miesiącem, wynika z “Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 50% z 45%.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów udzielonych w ramach programu “Bezpieczny kredyt 2%” wyniosła w styczniu 2024 r. 6 051 mln zł i była wyższa niż w poprzednich miesiącach, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK).

Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,299 mld zł w styczniu, co oznacza wzrost o 403,4% r/r, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 304,9% r/r do 25 tys.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Echo Investment: Dokonało przydziału 795 inwestorom 700 tys. obligacji serii S2 o łącznej wartości 70,49 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 56%.

Budimex: Budimex i spółka Apricot Capital Group złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Joint venture ma na celu realizację projektu inwestycyjnego – budowy kompleksu mieszkaniowego w Poznaniu oraz sprzedaży mieszkań.

MLP Group: Dokonało warunkowego przydziału 41 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 41 mln euro, podała spółka. Obligacje przydzielono wszystkim 35 podmiotom, które złożyły zapisy.

Pekabex: Rada nadzorcza Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex powołała zarząd nowej kadencji w niezmienionym składzie, z Robertem Jędrzejowskim jako prezesem zarządu oraz Beatą Żaczek, Przemysławem Borkiem i Tomaszem Seremetem jako wiceprezesami, podała spółka.

Echo Investment: Wyemitowało 10 000 sztuk obligacji serii 4I/2024, o wartości 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka.

Vistal Gdynia: Wystąpił do sądu rejonowego z wnioskiem o cofnięcie wniosku o zatwierdzenie układu oraz o umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu, podała spółka.

Murapol: Murapol oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia czterech wspólnych przedsiębiorców realizujących i sprzedających mieszkania, podał Urząd.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) pozyskał 230 mln zł z emisji obligacji serii D, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone sfinansowanie nowych inwestycji w segmencie biurowym i logistycznym oraz refinansowanie części zadłużenia.

Budimex: Spodziewa się stabilizacji marży dzięki zdrowemu portfelowi zamówień w otoczeniu wysokiej konkurencji i spodziewanej niższej podaży przetargów, poinformował prezes Artur Popko.

Budimex: Wartość projektów oczekujących na podpisanie umów, oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy zajmuje najlepszą pozycję przetargową, to aktualnie blisko 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przypada na kontrakty na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Artur Popko.

PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 230 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1 mld zł, podała spółka.

Budimex: Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 13,14 mld zł na koniec 2023 r. w porównaniu do 13,29 mld zł ‎na koniec 2022 r., podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2023 wyniosła 8,29 mld zł w porównaniu do 7,88 ‎mld zł w 2022.‎

Budimex: Odnotował 738,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 534,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud: Spółka zależna Mirbudu JHM Development podpisała z Inwestdom umowę na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą w Mszczonowie, podała spółka. Wartość umowy to 42,18 mln zł.

Archicom: Rozpoczął przedsprzedaż kolejnych etapów – drugiego oraz piątego – w ramach inwestycji Wieża Jeżyce w Poznaniu. Deweloper przygotuje w nich łącznie ponad 500 mieszkań, podała spółka.

Trei Real Estate Poland: Zrealizuje w Łodzi drugą inwestycję mieszkaniową, czyli osiedle Blask ze 101 mieszkaniami o metrażach od 27 do 114 m2, podała spółka. Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2024 roku, a ich ukończenie planowane jest na 2026 rok.

Dekpol: Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 lokali w 6-piętrowych budynkach w ramach inwestycji Granaria w Gdańsku, podała spółka. Inwestycja obejmuje również lokale usługowe oraz handlowe. W ramach realizacji przewidziano odrestaurowanie historycznych spichlerzy.

Lokum: Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – podmiot z grupy kapitałowej Lokum Deweloper – zawarł przyrzeczoną umowę nabycia (częściowo w formie umowy warunkowej) gruntów wraz z własnością budynku przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 35 ha, podał Lokum Deweloper. Łączna cena wyniosła 45 mln zł netto, na poczet której zaliczony został uiszczony przez kupującego zadatek.

Mirbud: Podpisał kontrakt na budowę DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w Sandomierzu o dł. ok. 1,35 km, wartą 92,6 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji zadania ustalono na 46 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Bouygues Immobilier Polska: Wprowadzi do sprzedaży trzy nowe inwestycje w Warszawie do końca I kwartału, podał deweloper. Spółka zapowiada również, że w 2024 roku w jego portfolio znajdzie się również co najmniej jeden projekt we Wrocławiu i dwa w Poznaniu.

Panattoni: Uzyskało finansowanie na budowę kolejnej hali w ramach Panattoni Park Ruda Śląska II. Kredytu w wysokości 9,4 mln euro udzielił Bank Millennium. Nowy etap Panattoni Park Ruda Śląska obejmuje powierzchnię 16 000 m2 wynajętą w całości przez Konimpex – polską firmę o globalnym zasięgu, działające w obszarze handlu, logistyki i dystrybucji surowców chemicznych i przemysłowych.

Develia: Na początku marca br. przeniesie swoją siedzibę z Arkad Wrocławskich do kompleksu City Forum przy ulicy Traugutta 45. W budynku City 1 wynajęła około 1400 m2. Na parterze zostanie także otwarty nowy salon sprzedaży mieszkań o powierzchni 280 m2. Doradcą Develii w tym procesie była międzynarodowa firma CBRE.

Panattoni: Dostarczyło w województwie lubelskim ponad 250 000 m2 powierzchni przemysłowej. Składają się na nią trzy parki przemysłowe, w tym największy w Polsce Wschodniej Panattoni Park Lublin II oraz dwa obiekty szyte na miarę, zrealizowane dla operatorów logistycznych: DB Schenker oraz Rohlig SUUS Logistics. Deweloper nie zwalnia tempa i oddaje do użytku kolejną inwestycję. Panattoni Park Lublin IV to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni 52 000 m2, który powstał w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku.

MLP Group: Pozyskało nowego najemcę w centrum logistycznym MLP Łódź. Firma Bohnenkamp wynajęła ponad 6 tys. m2 powierzchni, z tego blisko 5,7 tys. m2 przeznaczone zostanie na cele magazynowe. Pozostałe 370 m kw. stanowić będą powierzchnie socjalne i biurowe. Zgodnie z ustaleniami, przestrzeń magazynowa zostanie przekazana do użytkowania pod koniec marca br. a powierzchnia biurowa na początku lipca br. W zawarciu transakcji najemcę reprezentowała agencja Axi Immo.

Orbis: Firmy Orbis S.A. i Accor Services Poland przedłużyły umowy najmu łącznie na blisko 2,5 tys. powierzchni w biurowcu Lumen w centrum Warszawy. Budynek zlokalizowany przy ul. Złotej. W obu transakcjach najemców reprezentowała firma doradcza Cushman & Wakefield.

7R: Magazyn powstający w Kątach Wrocławskich jest pierwszym produktem 7R w kategorii Green Saver, ograniczającym zarówno emisje CO2, jak i koszty operacyjne. 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)