NBP: Zysk netto banków wzrósł o 19,6% r/r do 3,71 mld zł w styczniu

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,71 mld zł w styczniu 2024 r. i zwiększył się o 19,6% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 14,53 mld zł (wzrost o 0,32% r/r), zaś koszty odsetkowe – 5,68 mld zł (spadek o 9,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 6,6% r/r do 2,2 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 5,6% r/r do 0,49 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu br. zwiększyły się o 5,9% r/r do 5,35 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 0,49 mld zł w styczniu br. (spadek o 28,7% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)