Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 4 marca

–10:00: Konferencja prasowa PIH nt. propozycji kluczowych zmian do Systemu kaucyjnego na opakowania po napojach

 

WTOREK, 5 marca

–I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

–10:30: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników

 

ŚRODA, 6 marca

–II dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

 

CZWARTEK, 7 marca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje aktywa rezerwowe

 

PIĄTEK, 8 marca

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 7 lutego 2024 r.

(ISBnews)