W USA 3,2% wzrostu PKB w IV kwartale

Jak poinformował Departament Handlu USA, gospodarka tego kraju rosła w tempie 3,2% rocznie w IV kw. 2023 roku licząc od października do grudnia. Jest to nieco poniżej oczekiwań analityków.

Wzrost w IV kw. wygenerowały głównie wydatki konsumentów, zaś dynamika wzrostu PKB spadła do 3,2% z bardzo wysokich 4,9% w III kw. Dane dotyczące PKB za IV kw. zostały zrewidowane z początkowego odczytu wynoszącego 3,3%, zaś według analityków spodziewających się 3,5% wzrostu, obecny poziom został uznany za „solidny”.

Wzrost gospodarczy USA przez ostatnie sześć kwartałów z rzędu przekraczał 2%, co oznacza, iż mimo szybkiego podnoszenia stóp procentowych i ich utrzymywania na stosunkowo wysokim poziomie, największa gospodarka świata jednak nie wpadła w recesję. W 2022 roku wzrost PKB osiągnął poziom 1,9%. W ubiegłym roku było to już 2,5%, zaś w 2024 przy obecnym trendzie może on nawet wynieść 2,8%.

Wydatki konsumentów, odpowiadające za 80% aktywności gospodarczej w USA rosły w tempie 3% od października do grudnia. Jest to najszybsze tempo od, jak dotąd najlepszego, IV kw. 2019 roku. Do wzrostu w IV kw. 2023 przyczynił się także rosnący eksport.