Polskie Elektrownie Jądrowe przystąpiły do TUW PZUW

Projekt ubezpieczeniowej ochrony przyszłej energetyki atomowej w Polsce wkracza w nową fazę. Do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju.

„Łączy nas podejmowanie ambitnych wyzwań. Celem projektu budowy elektrowni atomowej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a naszą ambicją jest udział w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej temu przedsięwzięciu. Dlatego cieszymy się, że członkiem naszego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych została tak ważna dla transformacji energetycznej spółka, jak Polskie Elektrownie Jądrowe” – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

„Przystąpienie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW jest ważnym elementem budowania strategii ubezpieczeniowej spółki dla fazy budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie w gminie Choczewo. Przystąpienie do TUW PZUW pozwoli nam jako inwestorowi pozyskać dostęp do specjalistycznych ubezpieczeń nuklearnych oferowanych na rynku” – mówi Wojciech Rosiński, dyrektor Pionu Finansów Polskich Elektrowni Jądrowych.

Z myślą o ubezpieczeniowej ochronie atomowych inwestycji w Polsce TUW PZUW już w zeszłym roku podjął strategiczną współpracę ze światowym liderem w tej dziedzinie Nuclear Risk Insurers. Umowa z brytyjskim partnerem, który chroni cywilne instalacje jądrowe w Wielkiej Brytanii i uczestniczy w ponad 300 podobnych projektach na świecie, daje dostęp do know how, a także praktyk i szkoleń.

Należące do Grupy PZU największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wystąpiło jednocześnie z inicjatywą utworzenia ubezpieczeniowego poolu atomowego, czyli konsorcjum polskich ubezpieczycieli, którzy zapewnią ochronę energetyce jądrowej w naszym kraju.

„Stanowimy forpocztę. Angażujemy się we współpracę w skali krajowej i międzynarodowej, do tej współpracy zachęcamy innych. Chcemy wnosić jak największy wkład w transformację energetyczną w Polsce. Zaufanie, jakim nas obdarzają Polskie Elektrownie Jądrowe, stwarza tym bardziej obiecujące perspektywy – podkreśla prezes Kiliński.

TUW PZUW angażuje się również w rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma duże doświadczenie w ubezpieczaniu strategicznych dla kraju branży. Zapewnia ubezpieczeniową ochronę największym przedsiębiorstwom, a także instytucjom publicznym, samorządom i podmiotom leczniczym.

Jest jednym z nielicznych polskich ubezpieczycieli i jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które cieszą się międzynarodowym ratingiem. Wysoka ocena, na poziomie A-, przyznana TUW PZUW przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s, jest wyznacznikiem siły finansowej i wiarygodności towarzystwa.

Ubezpieczone na zasadzie wzajemności podmioty są jednocześnie jego członkami. Idea ubezpieczeń wzajemnych opiera się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku. Wypracowana nadwyżka finansowa jest rozdzielana między członków towarzystwa.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Pierwsza taka elektrownia, o mocy 3750 megawatów, ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu.