Granty na cyberbezpieczeństwo dla samorządów

Rozpoczęło się podpisywanie umów na dofinansowywanie samorządów w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Program wartości 1,5 mld zł obejmie 2000 podmiotów.

Realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 program Cyberbezpieczny Samorząd obejmie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy i powiaty. O dotację ubiegało się 2517 z 2807 jednostek, czyli ok. 90% uprawnionych. Były to urzędy gmin (2202), starostwa powiatowe (300), urzędy marszałkowskie (15) oraz jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Otrzymało je 2243 z nich.

Każdy z ponad 2000 samorządów uwzględnionych w programie otrzyma do 850 tys. zł na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa: budowę infrastruktury, zakup oprogramowanie, stworzenie stanowisk pracy dla specjalistów. Okres inwestycji wynosi 2 lata.

Wnioski na dofinansowanie składane były do 14 grudnia 2023 r. Według Ministerstwa Cyfryzacji dotacje można było przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach istotnych dla cyberbezpieczeństwa:

– obszarze technicznym obejmującym infrastrukturę sprzętową i programową oraz usługi wdrożeniowe (łączna wartość dofinansowania 1,2 mld zł)

– obszarze organizacyjnym o wartości 183 mln zł obejmującym audyty, certyfikację, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem informacji

– obszarze kompetencyjnym wartości 105 mln zł obejmującym szkolenia pracowników

Inwestycje umożliwią zaktualizowanie procedur bezpieczeństwa, poprawę ochrony danych, zwiększenie odporności na ataki, poprawnie dostępności usług oraz audytowanie sieci powiatów, gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego

Czas realizacji grantu z dotacji wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r. Dofinansowanie wypłacane ma być w trzech transzach, przy czym pierwsza wyniesie 30% zaś ostatnia – 40%. Wsparcie w projektach zapewni NASK i resort cyfryzacji.