KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 972,65 mln zł w 2023 r.

Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) – Zysk netto domów maklerskich wyniósł 972,65 mln zł w 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 926,96 mln zł.

Po trzech kwartałach br. zysk netto domów maklerskich wynosił 673,84 mln zł, co oznacza, że w samym IV kw. ub.r. wyniósł on 298,81 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej w ub.r wyniósł 940,08 mln zł wobec 930,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 509,44 mln zł, zaś rok wcześniej było to 471,43 mln zł mln zł.

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 1 513,21 mln zł w 2023 r. wobec 1 294,92 mln zł rok wcześniej.

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 161,51 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,99 mld zł; rok wcześniej było to odpowiednio: 159,81 mld zł i 6,32 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 12,3 mld zł mld zł na koniec IV kw. 2023 r. wobec 12,16 mld zł rok wcześniej.

(ISBnews)