KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 801,44 mln zł w 2023 r.

Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) – Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 801,44 mln zł w 2023 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 466,4 mln zł.

Po trzech kwartałach br. wynik finansowy netto TFI wynosił 420,68 mln zł, co oznacza, że w samym IV kw. ub.r. wyniósł on 380,76 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 3 675,6 mln zł mln zł wobec 3 002 mln zł w 2022 r., w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły 3 363 mln zł wobec 2 805,9 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 2 687,7 mln zł wobec 2 415,8 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 427,83 mld zł mld zł na koniec 2023 r. (wobec 365,66 mld zł rok wcześniej), w tym 360,85 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 307,5 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 66,98 mld zł wobec 58,16 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 2 389,45 mln zł wobec 2 038,85 mln zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)