Grzegorz Kinelski został powołany na prezesa zarządu Enei

Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) – Rada nadzorcza Enei powołała Grzegorza Kinelskiego na stanowisko prezesa zarządu, Bartosza Krystę na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, Marka Lelątko na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, z dniem 1 marca br. oraz Dalidę Gepfert na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych z dniem 1 maja br., podała spółka.

Dodatkowo RN zdecydowała o delegowaniu od 1 marca br. członka rady Moniki Stareckiej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. korporacyjnych, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie rada nadzorcza postanawia uchylić z dniem 29 lutego br. uchwałę 2 lutego br. w sprawie delegowania członka RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, podano w komunikacie.

Ponadto RN odwołała z dniem 29 lutego br. członka zarządu ds. operacyjnych Marcina Pawlickiego oraz członka zarządu ds. strategii i rozwoju Lecha Żaka. Przyczyny odwołania nie zostały podane, wskazano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)