BFG: Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restruktur. banków to 1,56 mld zł w br.

Warszawa, 23.02.2024 (ISBnews) – Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) określiła łączną kwotę składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2024 r. w wysokości 1,563 mld zł, składki na fundusz gwarancyjny banków nie zostaną pobrane, wobec łącznie 1,455 mld zł w 2023 r., kiedy również nie pobierano składki na fundusz gwarancyjny banków, podał fundusz.

“Mimo że wzrost środków gwarantowanych w ubiegłym roku był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2022 r., poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach pozwala na to, byśmy w tym roku jeszcze nie pobierali składek od banków z tego tytułu. Jest to jednak ostatni rok, w którym nie ma składek na fundusz gwarancyjny banków, od 2025 r. wrócimy do ich pobierania” – powiedział prezes BFG Piotr Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

“Jeśli chodzi o fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, łączna kwota składek na 2024 r. wynika ze ścieżki dojścia do poziomów docelowych, z uwzględnieniem kosztów rozpoczętej w 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank” – dodał Tomaszewski.

Docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach wynosi 1,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów. Na koniec 2023 r. środki systemu gwarantowania depozytów w bankach stanowiły równowartość 1,64% środków gwarantowanych w bankach, co oznacza, że przekroczony był docelowy poziom. W związku z Rada BFG postanowiła o niepobieraniu składki na fundusz gwarancyjny banków w 2024 r., podano w materiale.

W związku z wszczęciem w dniu 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku i przeznaczeniem na ten cel środków z funduszy własnych BFG, w tym 6,28 mld zł ze środków zgromadzonych na funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, wydłużeniu o 4 lata uległ termin na osiągnięcie poziomu docelowego, tj. do dnia 31 grudnia 2034 r. Dodatkowo odbudowa poziomu minimalnego, który został po raz pierwszy osiągnięty w trakcie 2022 r., powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 lat, podano także.

“W przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2024 r. wyniesie 23 mln zł wobec 21,8 mln zł w 2023 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 10 tys. zł wobec 1,17 mln zł rok wcześniej. Niższy poziom składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas wynika z realizacji przez największy podmiot w sektorze kas programu postępowania naprawczego , co zwalnia go ze składek na ten fundusz . Łączne obciążenia kas wyniosą 23,01 mln zł wobec 22,97 mln zł w ubiegłym roku” – czytamy również w komunikacie.

(ISBnews)