Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Columbus Energy i jego czeskiego partnera zostało zakwalifikowane jako dostawca farm fotowoltaicznych dla spółki CEZ, podał Columbus. Konsorcjum będzie projektować, dostarczać materiały, budować i elektryfikować farmy fotowoltaiczne na terenie Republiki Czeskiej. Realizacja tych zadań będzie konsekwencją przeprowadzanych postępowań przetargowych, przeprowadzanych w wąskim gronie wybranych i preferowanych dostawców, podano także.

Mostostal Zabrze STAL (spółka celowa Mostostalu Zabrze, założona w celu realizacji transakcji) zawarła z osobą fizyczną warunkową, przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stalmech, podała spółka.

Nestmedic zawarł z Inter Business ’91 – bułgarską firmą zajmującą się sprzedażą wyrobów medycznych – umowę partnerską na współpracę polegającą na wdrożeniu i sprzedaży 30 urządzeń Pregnabit Pro na terenie Bułgarii w bieżącym roku, podał Nestmedic. W ramach umowy spółka udzieliła partnerowi niewyłącznego prawa do dystrybucji urządzeń w Bułgarii. Umowa została zawarta na rok.

Bank Pekao może mieć 5 mld zł zysku netto w 2024 roku, poinformował ISBnews.TV prezes Leszek Skiba.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 59,9 tys. ton w styczniu 2024 r. i była wyższa o 1% od wyniku ze stycznia ub.r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 57 tys. ton w styczniu br. i spadła o 2% względem stycznia 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Synektik Czech Republic – spółka zależna Synektika – zawarła umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim im. F. D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji na bieżące dostawy instrumentów i akcesoriów dla systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) za maksymalnie 5,98 mln euro netto, podała spółka. Umowa została zawarta na 4 lata lub do osiągnięcia maksymalnego poziomu zamówień.

Grupa AB ocenia, że jest w stanie przynajmniej zachować dotychczasową dynamikę wzrostu CAGR od 2001 roku na poziomie 16,2%, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa ma plany akwizycyjne, dodał.

Nowy zarząd Orlenu podejmie decyzję, czy obecna strategia koncernu na lata 2023-2030 będzie wymagała pilnej aktualizacji, poinformował p.o. prezesa Witold Literacki.

Firma Oponiarska Dębica miała 2 992,41 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 196,31 mln zł zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ministerstwo finansów planuje przedstawić wstępną koncepcję modyfikacji podatku Belki jeszcze w lutym, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Orlen otrzymał dwie niezobowiązujące oferty na zakup Polska Press, ale nadal prowadzi analizy i nie podjął jeszcze decyzji o sprzedaży tej spółki, poinformował p.o. prezesa Witold Literacki.

Największe nakłady inwestycyjne Grupa Orlen poniesie na wydobycie, petrochemię i energetykę w 2024 r., zapowiedział dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Michał Perlik. Łącznie plan capeksu na ten rok to 38,6 mld zł, w tym 27,9 mld zł w projektach rozwojowych.

Odpowiedź na pytanie, jakie działania są możliwe w Orlenie, by obniżyć ceny paliw powinna być znana do końca marca, ocenia premier Donald Tusk. Przypomniał, że obecnie trwa procedura konkursowa celem wyłonienia nowego zarządu koncernu.

Trwają ostatnie prace związane z odbiorem całorocznej automatycznej myjni PKP Intercity zlokalizowanej na terenie stacji postojowej we Wrocławiu. Inwestycja kosztowała ponad 33 mln zł, a za jej realizację odpowiadała firma Mostostal Warszawa, podał przewoźnik. Nowoczesne myjnie działają też w Warszawie i Krakowie (KGZ), a kolejne PKP Intercity planuje wybudować m.in. w Szczecinie oraz Gdyni, przypomniano.

Erbud zawarł umowę z Baltic Towers na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na Wyspie Ostrów w Gdańsku, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 358,43 mln zł netto.

Grupa Azoty oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zawarły ramową umowę o współpracy, podała spółka. Pozwoli ona nawiązać długoterminowe partnerstwo w zakresie prowadzenia prac naukowo-technicznych oraz kształcenia, w szczególności w ramach kierunków związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Bank Pekao szacuje, że minimalny koszt wakacji kredytowych w br. będzie na poziomie 200-300 mln zł, a maksymalny – 800 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Klabater ogłosił datę premiery “Bio Inc. Redemption” – spółka wyda tytuł na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox X|S 27 lutego br. Jak podkreślono, to kolejny tytuł w back-katalogu spółki. Za produkcję Bio Inc. Redemption odpowiada studio DryGin Studios. Tytuł na PC został wydany w 2018 roku. Jest to kontynuacja “Bio Inc.” z 2014 roku, w które zagrało ponad 15 mln graczy.

Cl Games SE postanowił, że nie będzie kontynuował procesu potencjalnego wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku kapitałowym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (proces dual-listingu), podała spółka.

Bank Pekao podpisał 3,3 tys. ugód w ramach oferowanych przez bank programu “Bezpieczna ugoda 2%”, zaś kolejne 2 tys. klientów wstępnie zaakceptowało tę ofertę, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Duality zawarł z Codebusters Studio umowę dotyczącą realizacji projektu “Superstore Simulator”, przewidującą, że Duality będzie odpowiedzialny za produkcję gry na zlecenie partnera, podało Duality. Budżet produkcyjny strony ustaliły na 1,2 mln zł. Dodatkowo Duality po wydaniu gry otrzyma określony w umowie procentowy udział w zysku z jej komercjalizacji. Wydawcą gry jest Drago Entertainment.

Synektik podpisał aneks do umowy z firmą Insightec, który przedłuża do 31 grudnia 2025 r. – z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata – współpracę na terenie Polski dotyczącą wyłącznej sprzedaży produktów Insightec do neurochirurgii nieinwazyjnej z wykorzystaniem zogniskowanych ultradźwięków pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MRgFUS, Exablate Neuro) oraz rozszerza współpracę na terytorium Czech i Słowacji, gdzie spółka zostanie wyłącznym dystrybutorem tych produktów, podała spółka.

Grupa Orlen oczekuje spadku marż rafineryjnych r/r do ok. 12 USD/bbl w 2024 r., podała spółka.

Gobarto złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Albo z siedzibą w Radomiu, podał Urząd.

PKN Orlen oczekuje, że cena ropy Brent będzie porównywalna r/r na poziomie ok. 82 USD/bbl, zaś cena gazu ziemnego – spadnie do ok. 170 zł/MWh w 2024 r., podała spółka.

Bank Pekao planuje wyemitować ok. 4 mld zł długu w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL w najbliższych latach, podał bank.

Zrealizowany efekt finansowy netto synergii z połączenia Orlenu z Grupą Lotos i Grupą PGNiG wyniósł 1 483 mln zł na koniec IV kwartału 2023 r., podała spółka.

Bank Pekao spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej w kolejnych kwartałach ze względu na efekt spadku stóp procentowych, podał bank.

Rada nadzorcza CI Games podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 21 lutego br. wiceprezesa Davida Brodericka ze składu zarządu, podała spółka. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za styczeń b.r. wyniosły ok. 225 mln USD i były o ok. 1% wyższe r/r, podała spółka.

Grupa Ambra odnotowała 31,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 37,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne Grupy Orlen osiągnęły rekordowy poziom 32,4 mld zł w 2023 r., podał koncern. W samym IV kw. 2023 r. capex wyniósł 7,5 mld zł. Capex w 2024 roku ma wzrosnąć do ponownie rekordowych ponad 38 mld zł, podano także.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że mBank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

Grupa AB odnotowało 69,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (październik-grudzień 2023) wobec 67,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Pekao jest na ścieżce realizacji celów strategii na rok 2024, ocenił prezes Leszek Skiba. Jeśli chodzi o ESG, miniony rok to dalsze zwiększenie zielonego finansowania do 7,2% portfela, podkreślił także.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) orzekła, że w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. polityki dywidendowej i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Alior Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku za 2023 r., podał bank.

Orlen odnotował 7 353 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 18 593 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Banku Pekao postanowił zarekomendować przeznaczenie niepodzielonej części zysku netto za 2019 rok w wysokości 1 685,06 zł na dywidendę, jak również z zysku za 2023 r. w wysokości 6 718,13 mln zł kwotę 3 354,37 mln zł na dywidendę oraz 1 686,58 mln zł – na kapitał rezerwowy, jak również pozostawić jako niepodzieloną pozostałą część zysku w kwocie 1 677,18 mln zł, podał bank. Powyższa propozycja oznacza łączną wypłatę dywidendy w wysokości 5 039,42 mln zł, zaś proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 19,20 zł.

Bank Pekao odnotował 1 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 885 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

(ISBnews)