PKP PLK wszczęło postępowania na wyłonienie sześciu członków zarządu

Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) – Rada nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) wszczęła postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: członka zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, członka zarządu – dyrektora ds. finansowych, członka zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, członka zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, członka zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju i członka zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej, podała spółka.

Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do 14 marca 2024 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone do 27 marca 2024 r.

“W toku rozmów kwalifikacyjnych rada nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności spółki, z uwzględnieniem specyfiki stanowiska objętego zgłoszeniem w postępowaniu kwalifikacyjnym,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu;
8) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
9) umiejętności budowania partnerskich relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami oraz oceny efektywności działań z perspektywy przewoźników, pasażerów oraz nadawców i odbiorców ładunków” – czytamy w komunikacie.

PKP Polskie Linie Kolejowe są zarządcą sieci linii kolejowych w Polsce. PKP PLK jest odpowiedzialne za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych, który powstaje na zamówienie i według wytycznych przewoźników.

(ISBnews)