Mostostal Zabrze ma warunkową, przedwstępną umowę nabycia firmy Stalmech

Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) – Mostostal Zabrze STAL (spółka celowa Mostostalu Zabrze, założona w celu realizacji transakcji) zawarła z osobą fizyczną warunkową, przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stalmech, podała spółka.

“W umowie warunkowej sprzedający zobowiązał się sprzedać kupującemu […] przedsiębiorstwo na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, która zostanie zawarta […] nie później niż w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Cena sprzedaży nie przekracza 1% ogólnej wartości aktywów grupy kapitałowej emitenta. […] Zamiarem kupującego jest nabycie przedsiębiorstwa od sprzedającego, włączenie go do swojej struktury i kontynuowanie jego działalności w ramach swojej działalności. Kupujący uzyskał stosowną zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji” – czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)