Leszek Juchniewicz został p.o. prezesa zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) – Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) powołało Leszka Juchniewicza na członka zarządu i powierzyło mu pełnienie obowiązków prezesa, a prokurentem spółki został Jan Chadam, podały PEJ. Dotychczasowi członkowie zarządu przestali pełnić swoje funkcje.

“Dr Leszek Juchniewicz był wieloletnim wykładowcą i pracownikiem banków komercyjnych. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 1997 r. do 2007 r. był Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie był powoływany do organów nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych czy Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock S.A. W latach 2013-2021 był Doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in. Głównym Ekonomistą” – czytamy w komunikacie.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

(ISBnews)