Santander wykupi własne akcje za 1,46 mld euro

Santander, największy bank Hiszpanii, ogłosił nowy program wykupu akcji o wartości 1,46 mld euro, podnosząc jednocześnie dywidendę za akcję za 2023 rok o około 50%.

Drugi co do wielkości bank strefy euro pod względem wartości rynkowej otrzymał zgodę organów regulacyjnych na rozpoczęcie wykupu, który ma się rozpocząć 20 lutego. Santander poprzez oddział Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości pod względem wartości aktywów w Polsce z sumą 263,77 mld zł aktywów. Posiada 5 mln klientów i 665 oddziałów na terenie Polski.

Oświadczenie o wykupie spowodowało wzrost notowań akcji na giełdzie w Madrycie o 1,6% – akcje Santander należą do najlepiej radzących sobie w indeksie Stoxx 600 Banks Index.

Takie posunięcie oznacza, że Santander dołącza do innych europejskich banków, jak np. Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo i UniCredit, które także ogłosiły wykup akcji po bardzo dobrych wynikach finansowych 2023 roku.

Jak poinformował bank, średnia cena nabycia akcji nie przekroczy 4,76 euro, przy średniej cenie 3,95 euro maksymalna liczba akcji do wykupu wyniesie 369,3 mln, co stanowi 2,33% kapitału hiszpańskiego banku. Jak stwierdzono także w informacji, dywidenda pieniężna za 2023 rok wyniesie 0,095 euro za akcję i zostanie zatwierdzona na WZA banku 22 marca. Ze wszystkimi dodatkami łączna dywidenda na za akcję za 2023 rok wyniesie 0,176 euro na akcję. Bank w 2023 roku osiągnął rekordowy zysk wynoszący 11,08 mld euro, stając się jednym z największych beneficjentów podwyżek stóp procentowych wprowadzanych przez Europejski Bank Centralny.

Ma to być widoczne w wypłatach dla akcjonariuszy. Ostateczna dywidenda pieniężna zostanie wypłacona 2 maja, a wynagrodzenie akcjonariuszy w stosunku do wyników za 2023 rok wyniesie ponad 5,5 mld euro.

Jak stwierdziła prezes zarządu banku Ana Botin, Santander spodziewa się osiągnąć zwrot z kapitału rzeczowego, co jest miarą rentowności, w 2024 roku na poziomie 16%.

„Nadal inwestujemy w przyszły wzrost jednocześnie zwiększając zyski dla akcjonariuszy zwracając ponad 5,5 mld euro w drodze dywidend i wykupów. Już w 2024 r. (liczymy, że – red.) zaobserwujemy znaczny postęp i spodziewamy się osiągnąć wszystkie nasze cele na ten rok” – stwierdziła prezes Botin w oświadczeniu. Jednak sami bankowcy przyznają, że nie ma co liczyć w obecnym roku na tak dobre wyniki jakie osiągnięto w 2023 roku – jest niemal pewne, że EBC rozpocznie obniżki stóp procentowych. Jednak prezes Botin liczy, że dywersyfikacja geograficzna działań banku zrekompensuje oczekiwany wpływ niższych stóp procentowych na niektórych głównych rynkach.

Wiadomo już także, że wakaty na stanowiskach niezależnych dyrektorów pozostawione przez Bruce’a Carnegie-Browna i Ramiro Mato zajmą Carlos Barrabes i Antonio Weiss, co także prawdopodobnie zatwierdzi WZA 22 marca.