Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 21 lutego 

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej i budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2024 r., koniunkturę konsumencką w lutym 2024 r.

–10:00: Konferencja prasowa online Grupy Klepsydra nt. wyników

 

CZWARTEK, 22 lutego

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 r., informację w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2024 r.

–10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników

–12:00: Konferencja prasowa online Grupy AB nt. wyników, buy-backu i dywidendzie

–12:00: Konferencja prasowa online Orlenu nt. wyników

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za styczeń 2024

–14:30: Konferencja prasowa Grupy Ambra nt. wyników

 

PIĄTEK, 23 lutego

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn statystyczny nr 1/2024 – pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo 2024 (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności), sytuację społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2024 r.

(ISBnews)