JSW utworzyła 169,4 mln zł dodatkowego odpisu w segmencie węgiel za IV kw.

Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) –  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) utworzyła dodatkowy odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 169,4 mln zł, który obciąży wynik spółki za IV kwartał 2023 roku, podało JSW.

“Z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego ‘Borynia-Zofiówka-Bzie’ Ruch Bzie [CGU] przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 31.12.2023 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel” – czytamy w komunikacie.

Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz grupy kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową, podkreślono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)