Dynamika wynagrodzeń leci w kosmos

Styczniowy wzrost płac o spektakularne 12,8% r/r to jednocześnie mocny pretekst za odbiciem konsumpcji w bieżącym roku, ale również sygnał ostrzegawczy dla RPP w kontekście zbiegania inflacji do celu. Dzisiejsze utwierdzają nas w przekonaniu, że RPP nie obniży stóp procentowych w tym roku.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wzrosło o spektakularne 12,8% r/r wobec wzrostu o 9,6% r/r w grudniu. To wynik wyraźnie wyższy od konsensusu (10,7%) i naszej prognozy. Mimo, że płace w ujęciu miesięcznym spadły o 3,3%, to jest to najwyższa styczniowa dynamika odnotowana w bieżącym stuleciu. Ta silna niespodzianka to efekt kumulacji kilku czynników:

  • W styczniu miały miejsce spore wzrosty płac w wybranych sekcjach (administracja, zakwaterowanie i gastronomia oraz przetwórstwo przemysłowe). Na ten moment trudno powiedzieć, czy wysokie dynamiki w styczniu są efektem wypłat premii rocznych czy jednak podwyżek, lecz miały one kluczowe znaczenie w kontekście dzisiejszej niespodzianki.
  • Podobna niepewność tyczy się bezprecedensowej skali podwyżki płacy minimalnej (22% r/r). Z jednej strony relatywnie niewielki odsetek pracowników w sektorze przedsiębiorstw otrzymuję wypłatę w ustawowo minimalnej wysokości i efekt jej podwyżki nie powinien przynieść aż tak wyraźnego zaskoczenia w odczycie dla całego sektora. Z drugiej strony natomiast rekordowo wysoki wzrost płacy minimalnej mógł spowodować przesunięcie całej siatki płac w firmach, aby zaspokoić oczekiwania pracowników zarabiających więcej niż płacę minimalną. Niestety, opublikowane dzisiaj dane nie pozwalają nam na weryfikację tej hipotezy, a tym bardziej określenie skali tych efektów.
  • Nie bez znaczenia dla styczniowego rekordu wzrostu płac w ujęciu miesięcznym była bardzo niska baza z ubiegłego miesiąca, kiedy to wypłaty premii rocznych i wypłat barbórkowych rozczarowały. Mocno pozytywny efekt miała również imponująca różnica w liczbie dni roboczych (21,5 w styczniu wobec 19 w grudniu).

Płace w ujęciu realnym wzrosły w styczniu o 8,9% r/r – to najwyższy poziom od co najmniej 16 lat. To solidne uzasadnienie dla kontynuacji prognozowanego przez nas odbicia konsumpcji. Odczyt wynagrodzeń za styczeń stwarza istotne ryzyko wyższej niż obecnie prognozujemy (10,1%) średniej dynamiki płac w 2024 roku. Jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni – zanim rozważymy rewizję naszych prognoz w górę, warto poczekać na kolejny odczyt, by zweryfikować, czy mamy do czynienia z trwałym trendem czy jedynie z jednorazowym efektem premii. Natomiast jedno jest pewne – każde zaskoczenie o takiej skali na dynamice wynagrodzeń oddala perspektywę powrotu inflacji do celu i jednocześnie ewentualnych obniżek stóp procentowych. Podtrzymujemy naszą prognozę dotyczącą braku zmian stóp procentowych w bieżącym roku.

Dynamika realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (%r/r)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w styczniu o 0,2% r/r wobec spadku o 0,1% w grudniu. Jest to wynik spójny z konsensusem rynkowym. Według GUS liczba etatów wzrosła o 21 tys. m/m i nie jest to bynajmniej sygnał odbicia na rynku pracy. Tak silny przyrost etatów wynika z corocznej zmiany próby jednostek z sektora przedsiębiorstw przez GUS. W rezultacie styczniowy odczyt jest zazwyczaj w dużej mierze losowy i trudny do prognozowania. Tym samym, nie mówi nic konkretnego o bieżącym stanie krajowego rynku pracy. Aby móc szukać kolejnych sygnałów regeneracji zatrudnienia, będziemy musieli poczekać na odczyt za luty.

Styczniowa zmiana zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (tys. m/m)

Źródło: GUS, Pekao Analizy

Analizy Pekao