Orange Polska rekomenduje 0,48 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023, tj. o 37% więcej r/r

Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) – Orange Polska zarekomendował wypłatę 0,48 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r., co oznacza jej zwiększenie o 37% r/r, podała spółka.

“Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Spółki w 2023 roku, mocny bilans oraz dobre perspektywy na przyszłość, w dniu 14 lutego 2024 roku zarząd Orange Polska podjął uchwałę o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,48 zł na akcję w 2024 roku z zysków za 2023 rok. Propozycja ta stanowi wzrost o 37% wobec dywidendy 0,35 zł na akcję wypłaconej w 2023 roku. Spółka również uznaje 0,48 zł na akcję za poziom bazowy do wypłaty dywidendy w roku 2025” – czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponuje wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień D) na 26 czerwca oraz dnia wypłaty dywidendy (tzw. dzień W) na 10 lipca 2024 r., podano także.

“W 2023 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe na wszystkich poziomach, realizując nasze cele całoroczne pomimo trudnego otoczenia. Zwiększyliśmy przychody, zyski i przepływy pieniężne oraz poprawiliśmy stopę zwrotu z kapitału zaangażowanego, a przy tym wszystkim utrzymaliśmy bezpieczną sytuację bilansową. Zgodnie z przyjętą polityką, rekomendujemy kolejne zwiększenie dywidendy do poziomu 0,48 zł na akcję” – skomentował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki, cytowany w komunikacie.

W 2023 r. spółka miała 818 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 724 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 970 mln zł w porównaniu z 12 488 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 3 179 mln zł wobec 3 078 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 782 mln zł wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)