Orange Polska miał 72 mln zł zysku netto, 753 mln zł zysku EBITDAaL w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) – Orange Polska odnotował 72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 163 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 109 mln zł wobec 256 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 753 mln zł wobec 736 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 492 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 3 379 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 818 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 724 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 970 mln zł w porównaniu z 12 488 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 3 179 mln zł wobec 3 078 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

“Bardzo dobre wyniki finansowe w 2023 roku na wszystkich poziomach, cele osiągnięte:

wzrost przychodów o 3,9% r/r (o 3,3% r/r w IV kw.), dzięki wzrostom w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (+4,8% r/r), usługach IT i integracyjnych (+14% r/r) oraz sprzedaży sprzętu (+18% r/r)

wzrost EBITDAaL o 3,3% r/r (o 2,3% w IV kw.), wynikający ze wzrostu marży bezpośredniej w połączeniu z dalszą transformacją kosztów, co złagodziło wpływ inflacji na koszty (około 200 mln zł)

wzrost zysku netto o 13% r/r, wynikający z wyższego zysku operacyjnego i niższych kosztów finansowych

wskaźnik ROCE na poziomie 7,6% (wobec 6,5% w 2022 roku), dzięki poprawie wyników operacyjnych oraz silnemu bilansowi

eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w wysokości 1,56 mld zł, w pobliżu dolnej granicy zakładanego zakresu

wzrost organicznych przepływów pieniężnych o 43% r/r, powyżej pułapu 1 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Cel Orange Polska na 2023 r. w zakresie przychodów to “niski do średniego jednocyfrowy wzrost” – jego realizacja to 3,9% wzrostu r/r; w zakresie EBITDAaL – “niski jednocyfrowy wzrost”, jego realizacja to 3,3% wzrostu r/r; w zakresie eCapex: 1,5-1,7 mld zł, jego realizacja to 1,56 mld zł, podkreślono.

“Solidne i spójne z dotychczasowymi trendami wyniki komercyjne w 2023 roku we wszystkich kluczowych usługach:

wzrost o 5% r/r liczby klientów konwergentnych w połączeniu ze wzrostem ARPO o 4% r/r

wzrost o 15% r/r liczby klientów światłowodu w połączeniu ze wzrostem ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego internetu o 4% r/r

wzrost o 2,5% r/r liczby klientów komórkowych usług głosowych w połączeniu ze wzrostem ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych o 3% r/r” – czytamy dalej.

Prezeska zarządu Liudmila Climoc oceniła, że Orange Polska jest “na dobrej drodze” do realizacji celów strategii .Grow.

“Nasza działalność po raz kolejny okazała się odporna na trudne otoczenie makroekonomiczne i silną konkurencję, co potwierdza jej mocne fundamenty. Osiągnęliśmy wzrost we wszystkich trzech głównych obszarach działalności: usługach dla klientów indywidualnych, klientów biznesowych i innych operatorów telekomunikacyjnych. Ma to zasadnicze znaczenie dla możliwości dalszej poprawy wyników finansowych. We wszystkich kluczowych usługach abonamentowych utrzymał się solidny wzrost liczby klientów. Co ważne, towarzyszył temu wzrost wskaźników ARPO, który przyspieszył dzięki konsekwentnemu wdrażaniu naszej strategii ukierunkowanej na wartość. Jest to szczególnie istotne ponieważ zmagamy się z wpływem wysokiej inflacji” – powiedziała Climoc, cytowana w komunikacie.

“Zaczynamy zbierać owoce postępującej cyfryzacji procesów biznesowych w oparciu o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów danych. Wśród związanych z tym korzyści należy wymienić udział sprzedaży w kanałach cyfrowych na poziomie 20%, a także wspartą sztuczną inteligencją platformę zarządzania wartością klienta – opracowaną w celu usprawnienia naszej strategii komercyjnej. Te rozwiązania nie tylko podnoszą efektywność naszych procesów, ale również zwiększają satysfakcję klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskania w końcu możliwości używania nowych częstotliwości: nasi klienci będą mogli korzystać z super szybkiego internetu 5G zarówno w sposób mobilny jak i stacjonarny” – dodała.

W 2023 r. Orange Polska osiągnął również – jak oceniła – “olbrzymi postęp” w realizacji filaru strategii związanego z odpowiedzialnością. Dzięki umowom na dostawę energii odnawialnej znacząco operator przyspieszył proces ograniczania emisji CO2 – które względem 2015 roku, przyjętego za bazowy, spadły o 79%. Tym samym cel strategiczny na 2025 r. został zrealizowany dwa lata przed terminem.

“Rok 2024 będzie ostatnim rokiem realizacji strategii .Grow. Jestem pewna, że zrealizujemy wszystkie nasze zobowiązania podjęte wobec akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. Jednocześnie, wykorzystamy ten rok na opracowanie nowego planu strategicznego, który – o czym jestem przekonana – stanie się dla nas platformą do dalszego zwiększania wartości dla akcjonariuszy” – podsumowała prezeska.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 782 mln zł wobec 757 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)