Kalendarium ISBnews

WTOREK, 13 lutego 

–09:00: 14. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

–10:00: 24. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, dzień II

–10:00: Konferencja prasowa Polskiego Standardu Płatności dot. wyników transakcyjnych BLIK-a za 2023 r.

–13:00:  Konferencja prasowa ZPPP Browary Polskie podsumowująca wyniki branży za 2023 r. 

–14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o bilansie płatniczym za grudzień 2023

 

ŚRODA, 14 lutego 

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek produktu krajowego brutto (PKB) w IV kw. 

–10:00: Telekonferencja Citi Handlowy podsumowująca wyniki 2023 roku

 

CZWARTEK, 15 lutego 

–10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (dane wstępne) w styczniu 2024 r., obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2023 r.

–10:30: Konferencja prasowa online Grupy ASEE

–11:00: Prezentacja wyników Orange Polska nt.

–11:30: Wideokonferencja Synektik nt. wyników

 

PIĄTEK, 16 lutego

–11:00: Webinar inwestorski z VR Factory Games

 

(ISBnews)