Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax od marca w Alior Banku

Firmy z sektora MŚP przy realizacji innowacyjnych i ekologicznych projektów inwestycyjnych będą mogły skorzystać z gwarancji Biznesmax Plus i Ekomax, które Alior Bank zaproponuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pojedyncza gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty kapitału kredytu, a jej maksymalna kwota może wynieść równowartość w złotych 2,5 mln euro. Bank wdroży je już w marcu 2024 r.

Alior Bank we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadzi dwa nowe produkty. Będą one wspierać klientów biznesowych w zdobywaniu kapitału na rozwój i inwestycje proekologiczne. Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax udzielane dzięki środkom Funduszu Gwarancyjnego FENG, to bezpłatne instrumenty zabezpieczające spłatę kredytu. Obie gwarancje skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP, małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) oraz spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps). Jednym z kluczowych atutów gwarancji jest brak opłat prowizyjnych.

„Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax ułatwiają dostęp do kredytu i obniżają jego koszty. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy zyskują możliwość elastycznego sfinansowania obrotowych i inwestycyjnych potrzeb firmy. Cieszę się, że klienci biznesowi będą mogli korzystać z kolejnych korzystnych i wygodnych form zabezpieczenia. Nowe gwarancje są też ważnym elementem naszej strategii wspierania firm na każdym etapie rozwoju oraz przyczyniają się do budowania zrównoważonej i efektywnej gospodarki” – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Gwarancja Biznesmax Plus obejmuje kredyty inwestycyjne i obrotowe. Udzielana jest w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. Czas trwania gwarancji zależy od rodzaju zobowiązania. Jest to 20 lat dla kredytu inwestycyjnego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, 10 lat dla kredytu inwestycyjnego (pomoc de minimis) lub 63 miesiące dla kredytu obrotowego. Gwarancja obejmuje finansowanie inwestycji innowacyjnych, ekoinnowacyjnych oraz projektów związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Wnioskujący może też uzyskać dodatkowe 20 proc. dofinansowania do kapitału lub odsetek kredytu inwestycyjnego.

Ekomax obejmuje kredyty inwestycyjne, z których środki przeznaczane są na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną, np. termomodernizację. Podobnie jak gwarancja Biznesmax Plus, Ekomax udzielana jest w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej o takich samych parametrach i okresach spłaty. Korzystając z tej formy zabezpieczenia przedsiębiorca może zmniejszyć koszty poprzez otrzymanie dopłaty do kapitału kredytu.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu są realizowane w Alior Banku, co dodatkowo ułatwia i przyspiesza proces. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od pozytywnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Oferta będzie dostępna do 31 grudnia 2029 roku lub do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje o gwarancji Ekomax i Biznesmax Plus są dostępne w Centrach Bankowości Korporacyjnej Alior Banku.