Inwestycje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje rządu USA

Nowe wcielenie naszego starego funduszu – zajmujemy się nim w tym tekście. Subfundusz Pekao Dochodu USD zmienił bowiem istotnie swoją politykę inwestycyjną i od końca stycznia inwestuje bezpośrednio w bony i krótkoterminowe obligacje rządu USA. O inwestowaniu w tym funduszu rozmawiałem z – Dariuszem Kędziorą, dyrektorem Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI oraz Piotrem Dygasem, dyrektorem Departamentu Sprzedaży Pekao TFI.

Jesteś przywiązany do oszczędzania w amerykańskich dolarach, ale irytuje Cię bardzo niskie oprocentowanie depozytów walutowych? A może dopiero chcesz zacząć inwestować właśnie w tej walucie? Ale jednocześnie zależy Ci na ograniczaniu ryzyka? Pekao Dochodu USD – ten subfundusz może Cię zainteresować! Inwestuje bowiem w bony i krótkoterminowe obligacje rządu USA. 

Kiedy, zwłaszcza w niepewnych czasach, inwestorzy na świecie szukają bezpiecznego schronienia dla swoich pieniędzy („safe heaven”) to ich myśli – i kapitały – biegną w dużej mierze ku amerykańskim obligacjom rządowym. Mimo powracających co kilka lat obaw o skalę zadłużenia rządu USA i lekkich obniżek ratingów, to właśnie te papiery nadal uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej płynne na świecie. To sytuację na rynku tych obligacji śledzą inwestorzy na całym świecie, a zmiany cen (i – co za tym idzie – rentowności) w dużej mierze decydują o zdarzeniach na innych rynkach. Pekao Dochodu USD, od końca stycznia 2024 r., inwestuje bezpośrednio właśnie na tym rynku – w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje rządu USA.

 „Utrzymywane także na początku roku 2024 wysokie stopy procentowe w USA oraz widoczne już wcześniej sukcesy w walce z inflacją sprawiły, że od pewnego czasu zarówno stopy procentowe banku centralnego, jak i rentowności obligacji amerykańskich są realnie dodatnie – przewyższają nie tylko bieżącą, ale i oczekiwaną przyszłą inflację. Podobnie wysokie, jak obecnie, poziomy rentowności krótkoterminowych papierów skarbowych USA obserwowaliśmy w przeszłości np. na przełomie wieku XX i XXI oraz w latach 2006-2007. Jak widać na tym przykładzie, okazje rynkowe nie trwają wiecznie. By wykorzystać możliwości, jakie zaistniały teraz na tamtejszym rynku obligacji, istotnie zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu Pekao Dochodu USD. Od końca stycznia 2024 r. inwestuje on bezpośrednio w krótkoterminowe amerykańskie bony skarbowe i obligacje rządu USA” – mówi Dariusz Kędziora, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI.

Tym samym, umożliwia jego uczestnikom – inwestorom pośrednie lokowanie dolarów właśnie w te papiery. Z wielu rozmów wynika bowiem, że na rynku jest grupa klientów przywiązanych do długoterminowego lokowania części swych pieniędzy w dolarach, świadomie podejmujących ryzyko kursowe, gotowych na zmienność wycen i im właśnie dedykujemy ten fundusz. Oczywiście, przypominamy także, że podatki naliczane i rozliczane są przy przeliczaniu inwestycji na polskie złote.  

Fundusz Pekao Dochodu USD jest zarządzany bezpośrednio przez nasz Departament Zarządzania Aktywami Pekao TFI, czyli to w Warszawie decydujemy o transakcjach na najbardziej płynnym na świecie, rynku amerykańskich obligacji rządowych. A jak można zainwestować w jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Dochodu USD? O tym, że to naprawdę łatwe przekonuje Piotr Dygas, dyrektor Departamentu Sprzedaży Pekao TFI:

„To bardzo prosta czynność – wystarczy jedna wizyta u naszego dystrybutora – np. w placówce Banku Pekao (tego „z żubrem”). Jeśli to pierwszy raz, kiedy kupujemy fundusz, to zaczynamy od podpisania  umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń, czyli takiego standardowego dokumentu pozwalającego na kupowanie funduszy inwestycyjnych. Ale, oczywiście, sama transakcja może nastąpić dopiero po wykonaniu odpowiedniego testu, wskazującego czy fundusze są dla nas dobrym rozwiązaniem. Dopiero wtedy doradca przyjmuje zlecenie otwarcia konta. Pamiętajmy koniecznie, aby zapoznać się i dokładnie sprawdzić dane na zleceniu – przed jego podpisaniem. Doradca dokona opłacenia zlecenia z konta wskazanego przez nas. Zlecenie trafi następnie do Agenta Transferowego, czyli instytucji obsługującej fundusze, do realizacji. Po zrealizowaniu zlecenia, otrzymamy potwierdzenie ze wskazaniem numeru rejestru – czyli konta w funduszu, który możemy wykorzystać dla dokonania kolejnych dopłat. Warto pamiętać, że późniejsze wypłaty z funduszu są realizowane w tej samej walucie, w której nastąpiła wpłata. Minimalna pierwsza wpłata w tym funduszu to 300 dolarów lub tysiąc złotych, a minimalna dopłata – to 150 dolarów lub 500 złotych. Klienci Banku mogą kupić fundusz w aplikacji PeoPay w zakładce „inwestycje” lub w serwisie bankowym Pekao24. Tam też będą mogli podglądać swoje fundusze na bieżąco. Dodatkowo, każdy klient otrzymuje tzw. ID użytkownika, które może wykorzystać do sprawdzenia bieżącej wartości inwestycji za pośrednictwem naszego serwisu eFunduszePekao. Na stronie www.pekaotfi.pl jest sekcja „Zaloguj”, w prawym górnym rogu i właśnie tamtędy możemy wejść na nasz rejestr w funduszu. Oczywiście, inwestując w nasze fundusze, można skorzystać również z obsługi  przez innych naszych Dystrybutorów – np. Biura Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion lub platformy KupFundusz” – tłumaczy Piotr Dygas.   

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. 

A jak patrzymy na szersze perspektywy inwestycyjne pierwszego półrocza 2024? Zobaczcie i posłuchajcie naszego krótkiego wideo z udziałem kilku naszych zarządzających – jest ono dostępne na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl – https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/16/ef9b28a80686ffd1e7ab939f1da62ee579d1ca1c.mp4 .

Łukasz Kwiecień, Pekao TFI