Hyundai Engineering chce przesunąć zakończenie prac w Polimerach Police

Hyundai Engineering – generalny wykonawca – złożył 2 lutego w siedzibie Grupy Azoty Polyolefins dokument dotyczący propozycji zmiany (ang. change proposal) do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police. Chce też dodatkowych blisko 40 mln euro.

Propozycja zmiany dotyczy przedłużenia terminu zakończenia projektu Polimery Police o dodatkowe 95 dni oraz zwiększenia wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy o kwotę 39 772 455 euro.

Jest to kolejna propozycja zmiany terminu zakończenia prac w projekcie zgłoszona przez Hyundai Engineering. 13 listopada 2023 roku został bowiem złożony dokument Extention of Time, o którym Grupa Azoty poinformowała raportem bieżącym. Proponowane wówczas przez Hyundaia zmiany w Umowie EPC obejmowały jedynie przedłużenie terminu zakończenia projektu o 166 dni (liczone od 31 sierpnia 2023 roku) bez zmian wynagrodzenia.

W złożonym 2 lutego br. dokumencie generalny wykonawca jako podstawę do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia wskazuje zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, które zaistniały na przełomie 2023 i 2024 roku. W ocenie Hyundaia zdarzenia te skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji w celu osiągnięcia zakładanych paramentów gwarantowanych instalacji, a tym samym zakończenia prac w projekcie.  

Zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”, to generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

Grupa Azoty Polyolefins otrzymała wraz z pismem obszerny komplet dokumentacji, która poddana zostanie analizie i weryfikacji jej zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów łączących spółkę z Hyundai Engineering, a także okoliczności faktycznych.

Spółka jednocześnie informuje, że mimo opóźnień zgłoszonych przez generalnego wykonawcę, zarówno produkcja polipropylenu, jak i trwające procesy regulacyjne pozwalające na zwiększenie mocy produkcyjnych są kontynuowane w trybie ciągłym. Na instalacji do produkcji polipropylenu zostało wykonane po raz pierwszy w historii projektu tzw. „przejście” w trakcie produkcji między różnymi rodzajami gatunków homopolimeru.

W dniu 1 lutego br. z sukcesem przeprowadzony został kilkugodzinny test projektowej maksymalnej wydajności instalacji do produkcji polipropylenu. Potwierdza to gotowość do późniejszego Testu Parametrów Gwarantowanych dla instalacji PP.

Na terenie Morskiego Terminala Gazowego w Policach została przeprowadzona próba podgrzewacza etylenu do instalacji PP do produkcji polipropylenu. Poprawność przeprowadzonych prac potwierdziła możliwość przesyłu wymaganej ilości etylenu do produkcji docelowego portfolio kopolimerów. W tym samym czasie potwierdzono również wydajność kompresora etylenu na instalacji PP, który pracował po raz pierwszy na docelowym medium.

Kopolimery wykorzystywane są w produkcji m.in. wysoko transparentnych cienkościennych opakowań, opakowań produktów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów sportowych i rekreacyjnych.

W styczniu br. kompleks Polimery Police  po raz pierwszy zasilił instalację amoniaku Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” wodorem z własnej produkcji.

Zgłoszona propozycja zmiany terminu zakończenia prac w projekcie może wpłynąć na termin przeprowadzenia Testu Integralności.