XTB miało wstępnie 249,22 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 30.01.2024 (ISBnews) – XTB osiągnął 249,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2023 r., wobec 50,31 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 493,63 mln zł, a wynik EBIT 306,58 mln zł, wobec odpowiednio 216,75 mln zł i 58,51 mln zł rok wcześniej.

Liczba nowych klientów wyniosła 77 267 w IV kw. 2023 r. (rok wcześniej: 51 038).

W całym 2023 r. spółka miała wstępnie 791,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 766,1 mln zł rok wcześniej.

“Rok 2023 był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klienckiej. Utrzymująca się zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz środowisko wysokiej inflacji sprawiły, że handel na instrumentach finansowych dalej był mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 312 tys. nowych klientów, a liczba aktywnych klientów wzrosła o 51% r/r z 270,6 tys. do 408,5 tys. Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przełożył się w 2023 r. na rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 791,3 mln zł wobec 766,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 1 588,2 mln zł (2022 r.: 1 444,2 mln zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 693,6 mln zł (2022 r.: 558,6 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

“Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Działania te wspierane są i będą przez szereg inicjatyw, między innymi wprowadzenie nowych produktów czy też akcje promocyjne. Ambicją zarządu w 2024 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 65-90 tys. nowych klientów kwartalnie. W pierwszych 29 dniach stycznia 2024 r. Grupa pozyskała łącznie 38,1 tys. nowych klientów” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)