Scanmed przejmuje Centrum Rehabilitacji

Scanmed dzięki wsparciu Abris Capital Partners, do którego należy, dokonał przejęcia 100% udziałów w Centrum Rehabilitacji, firmy z branży ochrony zdrowia w Polsce. To kolejna akwizycja po niedawnym przejęciu spółki Med-Lux, która wpisuje się w strategię budowy Scanmed, jako wiodącego niezależnego świadczeniodawcy medycznego w Polsce.

Centrum Rehabilitacji prowadzi w Chorzowie ośrodek oferujący kompleksowe usługi w zakresie leczenia rehabilitacyjnego, w tym terapii manualnej, fizykoterapii i programów rehabilitacyjnych. Firma świadczy usługi medyczne od ponad 20 lat zapewniając opiekę dla ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie. Centrum Rehabilitacji może pochwalić się silnym zespołem kilkudziesięciu terapeutów i lekarzy.

Przejęcie znacząco wzmocni realizację strategii grupy Scanmed w obszarze budowania najwyższych standardów opieki nad pacjentem. Przy współpracy z oddziałami kardiologicznymi Scanmed w województwie śląskim planowany jest rozwój opieki w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, w szczególności w ramach programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej (KOS-Zawał).

To właśnie holistyczne podejście do pacjenta kardiologicznego poprzez włączenie go do programu KOS-Zawał, wsparte własną rehabilitacją jest kluczowym elementem kompleksowej terapii, który przekłada się na nawet dwukrotnie mniejszą śmiertelność w skali roku wśród pacjentów objętych opieką w ramach tego programu w porównaniu do tych, którzy takiej opieki nie otrzymali.

Program ten jest najlepszym przykładem, że „value based healthcare”, tzn. opieka zdrowotna oparta na dostarczanej pacjentowi wartości, daje realne rezultaty w postaci wydłużonego okresu życia pacjentów po zawale serca. Program ten, jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), który przeznaczył na ten cel już ponad 1 mld zł. Według danych NFZ, tylko do grudnia 2022 roku z programu skorzystało 68 tysięcy pacjentów, odnotowując zdecydowaną poprawę zdrowia.

„Przejęcie Centrum Rehabilitacji to kolejny krok w naszej ambitnej strategii buy-and-build dla Scanmed. Jest to już kolejna akwizycja zrealizowana przez spółkę i trzecia od początku inwestycji Abris w Scanmed. Naszym celem jest zbudowanie grupy medycznej przygotowanej do nowoczesnej i kompleksowej opieki nad pacjentem. Cieszymy się, że możemy powitać zespół Centrum Rehabilitacji na pokładzie, podnosząc jeszcze bardziej jakość opieki świadczonej w kluczowych obszarach terapeutycznych” – komentuje Sylwester Urbanek, dyrektor inwestycyjny w Abris Capital Partners.

Abris kupił Scanmed w 2021 roku, z planem zbudowania lokalnego czempiona w branży ochrony zdrowia poprzez ulepszenie i dalszy rozwój oferty usług w takich obszarach jak kardiologia, onkologia, ortopedia i okulistyka, a także poprzez wzmacnianie pozycji w wybranych regionach Polski. W 2023 roku grupa podwoiła przychody względem roku 2021, plasując się wśród największych, najbardziej renomowanych i zaufanych świadczeniodawców w Polsce.

„Scanmed od wielu lat konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę usług medycznych, zarówno w obszarze przychodni medycznych, jak i szpitali, mając na uwadze najbardziej powszechne wyzwania medyczne w naszym kraju. Przejęcie Centrum Rehabilitacji to ważny element naszej strategii, aby oferować kompleksową opiekę zdrowotną. Współczesna kardiologia rozwija się w kierunku rozwiązań opartych na połączeniu leczenia szpitalnego z dalszą rehabilitacyjną, dlatego chcemy zapewnić naszym pacjentom dostęp do skoordynowanej opieki na najwyższym poziomie i jak najszerszego wachlarza stosowanych terapii” – wyjaśnia Andrzej Podlipski, CEO Grupy Scanmed.

Opieka zdrowotna to jeden z pięciu strategicznych sektorów, na których koncentruje się Abris Capital Partners. Jej fundamenty opierają się na demograficznych trendach w postaci szybko starzejącego się polskiego społeczeństwa oraz rosnących wydatkach rządowych na opiekę zdrowotną, których celem jest poprawa jakości usług, dostępności i kompleksowości opieki. Dotychczasowe inwestycje Abris w sektorze ochrony zdrowia obejmują Matexlab, szwajcarskiego dostawcę innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz Dentotal Protect, wiodącego dystrybutora materiałów stomatologicznych, instrumentów i sprzętu w Rumunii i Bułgarii.