Panetta: Unia Europejska musi wyemitować własne obligacje

Prezes Banku Włoch Fabio Panetta stwierdził w czasie konferencji w Rydze dotyczącej systemu bankowego w Unii Europejskiej, że Unia musi wyemitować własne obligacje skarbowe „wolne od ryzyka”.

Ma to spowodować, że unijny system finansowy będzie bezpieczniejszy, a zarazem inwestycje w takie papiery wartościowe byłyby dla inwestorów „inwestycjami bezpieczeństwa”, podobnie jak np. szwajcarskie obligacje państwowe. UE w ten sposób wzmocniłaby się na arenie międzynarodowej.

Prezes Banku Włoch podkreślił znaczenie unijnych obligacji Next Generation, które nazwał jednak „dopiero pierwszym krokiem we właściwym kierunku”. Jak dodał, euro jest obecnie drugą walutą świata jednak „jest niedoceniana ze względu na brak jedności politycznej samej Unii Europejskiej”. Panetta nazwał przy tym euro „systemem zbiorowej obrony” krajów należących do UE.

„Dlatego potrzebna jest stabilna i regularna podaż europejskich obligacji” – dodał.

Fabio Panetta  jest zwolennikiem poglądu, że kraje Unii Europejskiej powinny „jak najszybciej” przechodzić na euro, co jego zdaniem „znacznie uprościłoby handel wewnątrzwspólnotowy i ułatwiło obronę przed zagrożeniami”.