Klęska wojskowego przetargu

Żadna oferta nie wpłynęła na przetarg Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych dotyczący produktów VMware. Oceniane na 35,8 mln zł brutto postępowanie unieważniono.

Przetarg ogłoszono w końcu listopada 2023 r., zaś oferty miano przyjmować do 19 stycznia br. Jednak żadnej się nie doczekano.

Dotyczył on zakupu produktów VMware na zasadach Enterprise Licence Agreement. W warunkach postępowania zawarto wsparcie techniczne dla oprogramowania VMware posiadanego już przez Siły Zbrojne, pozyskanie tokenów HPP (Hybrid Purchaising Points) oraz SPP (Subscription Purchaising Points) a także kredytów Professional Services Organisation (PSO). Siły Zbrojne chciały pozyskać 15 tys. tokenów HPP, 35 tys. tokenów SPP i 2 tys. PSO – te ostatnie do szkoleń i konsultingu. Cena stanowiła 100% kryterium wyboru, zaś u wykonawcy wymagano przynajmniej dwóch osób z certyfikatem VCAP DCV (VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualisation).

VMware jest producentem narzędzi do wirtualizacji sprzętowej, programowej, tworzenia maszyn wirtualnych oraz infrastruktury wirtualnej do operowania w chmurze komputerowej.