Krótki przegląd dołków w polskiej gospodarce

Nasz wariant ekonomii akcentuje przede wszystkim cykl koniunkturalny ze wszystkimi jego implikacjami (dla inflacji, polityki fiskalnej, pieniężnej i rynków). Interesują nas zatem górki i dołki cyklu oraz ich parametry.

Jak wspominaliśmy wielokrotnie w naszych publikacjach, uważamy, że najgorsze w polskiej gospodarce mamy za sobą i obecnie znajdujemy się w fazie ożywienia. Dziś do tego nawiążemy, oglądając się za siebie. Od kiedy właściwie polska gospodarka jest w tej fazie? Kiedy była w dołku? 
Odpowiedź na to pytanie może wydawać się trywialna, ale tak nie jest, bo zależy od tego, na jakie dane popatrzymy i jaki sposób ich reprezentacji wybierzemy. 

  • Jeśli szukamy najniższej dynamiki PKB, to dołek nastąpił w II kwartale 2023 r., ale tylko jeśli popatrzymy na dynamikę PKB w cenach stałych roku poprzedniego. W cenach stałych roku bazowego byłby to I kwartał. 
  • Najniższy poziom PKB (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych) przypadł jednak na IV kwartał 2022 r. 
  • Dane miesięczne (produkcja przemysłowa i budowlana oraz sprzedaż detaliczna) są nadzwyczaj zgodne i plasowałyby dołek na przełomie I i II kwartału 2023. Dlaczego na przełomie? Bo różnice między marcem i majem tego roku są minimalne. 
  • Zdaniem firm i gospodarstw domowych najgorszy moment nastąpił jednak wcześniej, bo w październiku 2022 r. 

Źródła rozbieżności są więc dwa: 

  • Niepewność co do odsezonowania rachunków narodowych. Pisaliśmy o tym wielokrotnie przy okazji publikacji danych o PKB i, choć jakość odsezonowania poprawiła się, mamy wciąż znaki zapytania co do tych danych.
  • Większy niż kiedykolwiek rozdźwięk między miękkimi (sentyment) i twardymi danymi (wszystkie pozostałe). 

Historia ostatnich dwóch lat jest więc dość prosta: pesymizm podmiotów gospodarczych m.in. co do kryzysu energetycznego i zacieśnienia monetarnego miał kumulację jesienią 2022 r. Kiedy ryzyka „z grubego ogona” nie zrealizowały się. Skutki tych szoków (dla realnych dochodów, akcji kredytowej, inwestycji, etc.) realizowały się swoim torem i ich największe nasilenie wystąpiło wiosną zeszłego roku. 

Miesięczne wskaźniki aktywności w polskiej gospodarce
(luty 2020 = 100%)
Źródło: Macrobond, GUS, Pekao Analizy

Wskaźniki sentymentu w polskiej gospodarce

Źródło: Macrobond, GUS, Pekao Analizy

Różne dołki polskiej gospodarki

ZmiennaDołek wg dynamikiDołek wg poziomu
PKB2Q234Q22
Miesięczna aktywność1Q23/2Q231Q23/2Q23
Sentymentn/d4Q22
Źródło: Macrobond, GUS, Pekao Analizy

Analizy Pekao