Japonia krajem turystycznym

Liczba zagranicznych turystów odwiedzających Japonię wzrosła w 2023 roku ponad sześciokrotnie do 25,07 mln. Ich wydatki wyniosły rekordowe 5,29 bln jenów (35,8 mld dolarów). Jak stwierdza japońska Narodowa Organizacja Turystyki: „Japonia staje się krajem turystycznym”.

Według Narodowej Organizacji Turystyki, w 2023 roku liczba turystów zaczęła rosnąć od kwietnia, kiedy to Japonia zniosła ograniczenia związane z koronawirusem. W październiku miesięczna liczba odwiedzających po raz pierwszy przekroczyła poziom sprzed pandemii. Rekordowy był zwłaszcza grudzień, kiedy to liczba turystów odwiedzających Japonię wyniosła 2,73 mln, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2022.

Co prawda łączna liczba turystów była w 2023 roku mniejsza niż w rekordowym roku 2019, kiedy to było ich o 21,4% więcej, czyli 31,88 mln, ale nie wydali wtedy tyle pieniędzy i przeważały pobyty krótkotrwałe.

Ciekawe jest zestawienie krajów pochodzenia zagranicznych turystów – najwięcej z nich pochodziło z Korei Południowej – 6,96 mln, co oznacza ponad sześciokrotny wzrost. Na drugim miejscu znaleźli się Chińczycy – 4,23 mln odwiedzających, zaś na trzecim – Tajwan z 4,20 mln. Co warte odnotowania, przybywa turystów z daleka – z Zachodniej Europy i USA i jest to systematyczny wzrost rok do roku.

Japońska Narodowa Agencja Turystyki poinformowała, że po raz pierwszy od rozpoczęcia gromadzenia danych, sumy pieniędzy wydanych przez zagranicznych turystów przekroczyły 5 bln jenów. Z kolei Japończycy również częściej wyjeżdżają za granicę. Liczba wyjeżdżających obywateli Japonii w 2023 r. wzrosła ponad trzykrotnie, do 9,62 mln w porównaniu z 2022 rokiem, ale i tak była o niemal 50% niższa od liczby wyjeżdżających w 2019 roku.