PwC: AI i Globalne Ocieplenie wyzwaniem dla firm

Coraz więcej menadżerów i prezesów zarządów obawia się, że ich firmy w obliczu wyzwań, jakimi są wprowadzenie AI oraz Globalne Ocieplenie, mogą nie przetrwać następnej dekady bez wielkich i gruntownych zmian – takie są wyniki dorocznej ankiety przeprowadzonej przez jedną z największych na świecie firm doradczych, PwC.

Wyniki ankiety PwC Global CEO Survey przeprowadzonej wśród 4700 dyrektorów generalnych i prezesów zarządów w 105 krajach i terytoriach, zostały opublikowane na spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

Obraz jaki się na jej podstawie rysuje, jak stwierdzili analitycy ekonomiczni, „świadczy o pewnej dezorientacji menadżerów wysokiego szczebla”. Aż 38% ankietowanych optymistycznie oceniło siłę gospodarki w porównaniu z 18% w zeszłym roku, kiedy to głównymi czynnikami hamującymi były wysoka inflacja, słaby wzrost, czy rosnące stopy procentowe. Co ciekawe, jedynie 45% menadżerów wysokiego szczebla spodziewa się pogorszenia koniunktury gospodarczej i mniej osób postrzegało swoją firmę jako wysoce narażoną na ryzyko konfliktu geopolitycznego. Rok temu było to 73% ankietowanych. Tymczasem nadal trwa wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, od początku roku doszły także ataki Houti na statki handlowe na Morzu Czerwonym i praktyczne przerwanie tej arterii komunikacyjnej Zachodu.

Dodatkowo zaś Bank Światowy oświadczył, że w 2024 r. spodziewa się spowolnienia gospodarki światowej trzeci rok z rzędu, zaś ekonomiści wieszczą w obecnym roku początek „globalnej recesji”, która ma ogarnąć dużą część Azji, Europę, Australię i Amerykę Południową, pozostawiając w stosunkowo najlepszym stanie gospodarkę USA.

Jednak kadra kierownicza zdecydowanie gorzej oceniła perspektywy swoich firm. Aż 45% respondentów obawia się, że ich firmy mogą stać się nierentowne w ciągu dekady, co stanowi pewną różnicę w porównaniu z 39% w zeszłym roku. Warto wspomnieć, że jest to trzeci rok z rzędu kiedy takie obawy rosną, można więc już mówić o pewnym trendzie negatywnym. Kadra menadżerska twierdzi przy tym, że próbuje wprowadzić zmiany i przystosować firmy do zmieniającego się środowiska biznesowego, ale utrudniają to „nieżyciowe i przestarzałe przepisy”, brak umiejętności pracowników oraz problemy z samym określeniem optymalnych rozwiązań.

„Niezależnie od tego, czy chodzi o przyspieszenie wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji, czy o budowanie nowej działalności w celu sprostania wyzwaniom i możliwościom wynikającym z transformacji klimatycznej, jest to rok transformacji” – stwierdził Bob Moritz, globalny prezes PwC, wcześniej znanego jako PricewaterhouseCoopers.

Ankieta PwC  wykazała, że sztuczna inteligencja jest postrzegana zarówno jako sposób na usprawnienie operacji biznesowych, jak i wielkie zagrożenie. Prawie trzy czwarte dyrektorów stwierdziło, że „w ciągu najbliższych trzech lat znacząco zmieni to sposób, w jaki ich firma tworzy, dostarcza i zdobywa wartość” – zauważyło PwC.

Ponad połowa menadżerów stwierdziła, że sztuczna inteligencja sprawi, że ich produkty lub usługi będą lepsze, ale 69% zauważyło, że ich pracownicy potrzebowali szkoleń, aby zdobyć umiejętności korzystania z rozwijającej się technologii. Z drugiej strony sądzą oni, że masowe wprowadzenie sztucznej inteligencji oznacza większe ryzyko dla cyberbezpieczeństwa i dezinformacji. W Davos ostrzeżono jednak, że  zagrożenie dezinformacją opartą na sztucznej inteligencji, działającą poprzez tworzenie syntetycznych treści, jest największym krótkoterminowym zagrożeniem na świecie.

Podobnie jak w przypadku AI transformacja klimatyczna związana z Globalnym Ociepleniem jest postrzegana jako szansa, ale i wielkie ryzyko. Niemal 1/3 prezesów zarządów uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat zmiana klimatu spowoduje zmianę sposobu działania zarówno menadżerów, jak i zarządzanych przez nich firm.

Ponad 75% menadżerów wysokiego szczebla stwierdziło, że rozpoczęło lub zakończyło zmiany mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Jednak tylko 45% przyznało, że poczyniło postępy w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym w planowaniu finansowym.

Z kolei inne badanie, którego wyniki opublikowano w Davos, Edelman Trust Barometer, prowadzone przez firmę public relations Edelman, wskazuje na złe zarządzanie innowacjami i fakt, że mogą one zwiększać polaryzację polityczną, bowiem więcej osób o prawicowych poglądach je odrzuca.

Ankieta internetowa, która wykazała, że biznes jest działalnością i instytucją cieszącą się największym zaufaniem wśród organizacji rządowych, mediów, nauki i organizacji pozarządowych, zebrała w okresie od 3 do 22 listopada odpowiedzi od ponad 32 000 respondentów w 28 krajach.

„Innowacja jest akceptowana tylko wtedy, gdy istnieje poczucie, że zatroszczymy się o ludzi, których praca ulegnie zmianie i wiemy w jaki sposób naukowcy będą bezpośrednio rozmawiać z ludźmi, aby to zrozumieli. I wreszcie, w każdym razie sztuczna inteligencja jest przystępna cenowo i ułatwia ludziom życie” – powiedział The Associated Press Richard Edelman, dyrektor generalny Edelman.