PKB w strefie euro najprawdopodobniej spadło w 4kw 2023

Przetwórstwo przemysłowe w strefie euro w zasadzie od roku znajduje się w trendzie spadkowym. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w listopadzie produkcja spadła o 0,3% i okazała się niższa aż o 6,8% niż rok wcześniej.

Od połowy 2023 r. produkcja jest też niższa niż przed pandemią (w listopadzie o 2%). Oznacza to, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku strefa euro najpewniej odnotowała lekki spadek PKB kw/kw i znalazła się w płytkiej, ale jednak recesji. Wstępny odczyt PKB z Niemiec za 4kw 2023 (-0,3% kw/kw) taki właśnie scenariusz sugeruje.

Produkcja przemysłowa w strefie euro, 2020-01 = 100

Źródło: Eurostast via Macrobond

Szczegóły odczytu ujawniają przede wszystkim głęboki spadek produkcji dóbr kapitałowych (-10,3% r/r), co sugeruje wciąż bardzo niską skłonność europejskich firm do inwestowania i utrzymujące się kłopoty przemysłu samochodowego. Produkcja dóbr konsumpcyjnych również spada (trwałych o 8% r/r, nietrwałych o 6,9% r/r), ale jednak płycej.

Po raz kolejny zwraca też na siebie uwagę geograficzne zróżnicowanie koniunktury przemysłowej. Z dużych gospodarek produkcja spadła przede wszystkim w Niemczech (o -4,9% r/r) i Włoszech (-3,1%) a ze średnich w Holandii i Belgii (odpowiednio o -10,3 i -11,6% r/r). Tej słabości nie widać natomiast we Francji (+0,7% r/r) i innych krajach europejskiego Południa, np. Hiszpanii (+1,1% r/r).

Patrząc w przyszłość niewiele jest powodów do optymizmu. Wskaźnik PMI w europejskim przemyśle od półtora roku notuje poziomy poniżej 50pkt, co oznacza pogarszanie się koniunktury. Wprawdzie od 7 miesięcy wskaźnik ten się rośnie, ale w żółwim tempie co sugeruje, że na realną poprawę koniunktury w europejskim przemyśle, zwiastującą odbicie PKB musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Zwłaszcza że wartość nowych zamówień w europejskim przemyśle (wg PMI) pozostaje wciąż bardzo niska a firmy zaczynają z tego powodu redukować zatrudnienie. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym ostatnim Outlooku na 2024-2025.

PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro, pkt

Źródło: S&P via Macrobond

Sądzimy jednak, że druga połowa przyszłego roku przyniesie jednak odbicie w europejskim przemyśle. Płace realne w strefie euro ponownie rosną co daje nadzieje na wzrost popytu konsumpcyjnego, także na towary przemysłowe. Ulgę powinno przynieść także luzowanie polityki pieniężnej przez EBC. Cykl obniżek stóp procentowych rozpocznie się naszym zdaniem już w marcu a główna stopa procentowa w ciągu roku obniży się do 2,25% na koniec roku (z 4,5% obecnie).

Analizy Pekao