PZU: Oświadczenie ws. nieprawdziwych publikacji

PZU przesłało do mediów oświadczenie w sprawie pojawiających się informacji o rzekomych nieprawidłowościach w działalności PZU i Fundacji PZU. Poniżej pełna treść oświadczenia.

W związku z nieprawdziwymi publikacjami medialnymi, które sugerują rzekome nieprawidłowości w działalności PZU SA i Fundacji PZU stwierdzone przez NIK oraz rzekome skierowanie zawiadomienia do prokuratury w odniesieniu do PZU, Spółka informuje:

– w PZU SA i Fundacji PZU NIK przeprowadziła kontrolę P/22/012 „Wybrane wydatki spółek z udziałem skarbu państwa i fundacji tworzonych prze te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki”,

– w wystąpieniach pokontrolnych, które w listopadzie 2022 roku NIK skierowała do Spółki oraz Fundacji, w podsumowaniu zawarto następujący wniosek: w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych.