Banki mogą podnieść swoje wyceny o 7 bln dolarów

Banki mogą podnieść swoje wyceny łącznie o 7 bln dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Konieczny jest do tego wzrost produktywności i zaangażowanie operacyjne – stwierdza raport Boston Consulting Group (BCG).

Z raportu BCG wynika, że obecne wyceny banków nie tylko tych największych, ale i tych średnich mogłyby ulec podwojeniu, gdyby postawiły one na rozwój i poprawiły główne wskaźniki kondycji finansowej zwłaszcza wskaźnik ceny do wartości księgowej.

„Największym czynnikiem pesymizmu w sektorze bankowym jest znaczny spadek rentowności” – stwierdził raport BGC.

W 2022 roku ok. 75% akcji banków miało wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie poniżej 1 podczas gdy wskaźnik ceny do zysków był na poziomie połowy wskaźnika z roku 2008. Zwroty z akcji banków dla akcjonariuszy są przy tym o połowę niższe niż w przypadku głównych indeksów giełdowych i różnica ta się pogłębia.

Jednak nie należy liczyć na proste rozwiązania – przestrzega raport Boston Consulting Group, zauważając, że nawet jeśli banki uproszczą swoją działalność i staną się bardziej produktywne i tak pozostaną pod presją wyższych wymogów kapitałowych i zwiększonej konkurencji ze strony nowych graczy, takich jak fintechy.

„Jest mało prawdopodobne, aby banki powróciły do poziomów rentowności i wycen, które istniały przed światowym kryzysem finansowym” – stwierdza raport.

Jest to kolejny raport mówiący o osłabieniu sektora bankowego w Europie i USA. Poprzednie, autorstwa analityków branży i funduszy inwestycyjnych m.in. Blackrock, powstały w czasie kryzysu banków amerykańskich oraz po ratunkowym przejęciu upadającego Credit Suisse przez UBS.