2 mld zł na szybki Internet

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarło 110 umów na budowę infrastruktury szybkiego Internetu na obszarach tzw. białych plam dostępowych. Mają one szacunkową wartość ok. 2 mld zł.

Jest to część konkursu w Ramach Krajowego Planu Odbudowy KPO objęta działaniem C1.1.1 KPO o nazwie „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Cały budżet konkursu w tym zakresie to 4,25 mld zł, zaś pierwszy nabór nastąpił w lipcu 2023 r.

Inwestycje mają umożliwić budowę infrastruktury szybkiej sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s i podłączenie jej do ok. 1 mln domów i mieszkań. Obecne kontrakty mają wartość 1 980 349 530,52 zł, zaś Centrum Projektów Polska Cyfrowa zapowiada szybkie podpisanie kolejnych umów.

W obecnych 110 umowach największe granty uzyskało Orange Polska z łącznym dofinansowaniem około 500 ml zł, mniejsze środki pozyskały firmy Nexera, Tauron Obsługa Klienta oraz Fibee i Spółka. Orange do programu ma dołożyć z środków własnych ok. 230 mln zł, podobnie inni grantobiorcy.

W sumie z dofinansowaniem wartość inwestycji ma osiągnąć około 10 mld zł, jak zapowiedziano czerwcu 2023 r. Program dotyczy budowy sieci szerokopasmowej na 250 obszarach z utrudnionym dostępem do Internetu, gdzie inwestycje czysto komercyjne są przy tym nieopłacalne. O dofinansowanie w programie mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne oraz duże firmy telekomunikacyjne. Te pierwsze mają wydzielone 184 małe obszary konkursowe o wartości inwestycji do 20 mln zł, zaś łącznie obszarów do objęcia inwestycjami jest 400.