80 mln zł na wsparcie i serwis systemów NBP

1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie trzyletnia umowa jaką Narodowy Banki Polski zawarł ze spółką Sygnity. Dotyczy ona świadczenia usług informatycznych, głównie serwisowych oraz wsparcia dla systemów NBP.

Umowa obejmuje świadczenie usług serwisowych dla zintegrowanego systemu księgowego (ZSK) oraz systemu wsparcia systemowego Help Desk NBP (SWS HD NBP). Całkowite wynagrodzenie Sygnity w trzyletnim kontrakcie ma nie przekraczać 80 mln zł brutto. Sygnity na poczet należytego wykonania umowy wniosła gwarancję bankową w kwocie 3 mln zł jako zabezpieczenie.

Umowa obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 stycznia 2028 roku i zapewnia kontynuację wsparcia i serwisu dla kluczowych systemów informatycznych NBP. Sygnity zawarła pierwszy kontrakt dotyczący takiego serwisu i wsparcia jeszcze w 2018 roku i był on przedłużany kolejnymi aneksami, z których ostatni podpisano w kwietniu 2023 roku. Wartość tamtej umowy wraz z aneksami wynosiła około 100 mln zł. Ze względu na rozszerzanie działania systemów NBP obecnie zawarto nową umowę. Samo Sygnity rozliczane w roku finansowym trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. wypracowało 225,4 mln zł wobec 211,6 mln zł przychodów w roku finansowym 2021/2022, zaś zysk netto w tym samym okresie wzrósł z 27 mln zł do 29,7 mln zł.