Niewiarygodnie gołębi Fed

Po ostatnich danych z amerykańskiej gospodarki (rynek pracy i CPI) wielu obserwatorów tamtejszego banku centralnego spodziewało się raczej utrzymania jastrzębiego nastawienia przez Fed.

Tymczasem wynik grudniowego posiedzenia był zgoła odmienny, Fed wykonał bowiem zdecydowany gołębi zwrot a reakcja rynku była gigantyczna.

  • W komunikacie dodatkowe zacieśnienie polityki pieniężnej dorobiło się zmiękczenia słowem „ewentualne”.
  • W nowych projekcjach FOMC prognozy inflacji są wyraźnie niższe.
  • W dół powędrowały słynne „kropki” a oczekiwane cięcia stóp przyspieszają – członkowie Fed nie oczekują już dalszych podwyżek stóp w tym roku, w 2024 r. spodziewają się dokonać trzech cięć stóp procentowych (wcześniej: dwóch) a w 2025 r. czterech (wcześniej: pięciu).
  • Fed nie zrobił nic, by skontrować niedawne łagodzenie warunków finansowania, sygnalizując w ten sposób dodatkowo, że jest to preferowany kierunek dla polityki pieniężnej.
  • Na konferencji prasowej J. Powell podtrzymał gołębi ton i nie tylko potwierdził, że kolejnym ruchem stóp będzie cięcie, ale przyznał, że cięcia, ich skala oraz timing były przedmiotem dyskusji FOMC.

Cięcia stóp procentowych nastąpią w przyszłym roku i – patrząc na historię – Fed nie doszacowuje ich skali. Innymi słowy, to początek a nie koniec gołębiego zwrotu i stopa Fed na koniec przyszłego roku będzie naszym zdaniem jeszcze niższa (bliżej 4%).

W kwestii recesji pozostajemy agnostyczni, ale zakładanie się przeciw amerykańskiej gospodarce było kiepską strategią w 2023 r. Tym niemniej, recesja nie jest wymagana, by doszło do cięć stóp procentowych. Sam wzrost stóp realnych i spadek inflacji wystarczy (i zawsze wystarczył, by to się stało). Nie bez powodu wspomnieliśmy na początku o listopadowej CPI – naszym zdaniem dane te nie są aż tak korzystne dla Fed. Przy takim poziomie stóp Fed ma jednak duże pole do manewru, żeby poczekać i „przydusić” inflację na ostatniej prostej.

Wreszcie, trudno spodziewać się, że Fed jest / będzie samotny w swoim gołębim skręcie. Stopień koordynacji między głównymi bankami centralnymi oceniamy jaki znaczący i inne zaplanowane na ten tydzień posiedzenia (w szczególności, EBC) z dużym prawdopodobieństwem również będą gołębie.

Rentowność 2-letniej obligacji skarbowej USA (%)

„Kropki” – preferowany przez członków FOMC poziom stóp (%, koniec roku)

Preferowany przez członków FOMC na kolejnych posiedzeniach poziom stóp na koniec 2024 r. (%)

Źródło: Macrobond, Refinitiv, Fed, Pekao Analizy

Analizy Pekao