Pfizer ma zgodę na przejęcie Seagen

Pfizer poinformował, iż otrzymał zgodę Federalnej Komisji Handlu FTC na przejęcie Seagen, innowacyjnego producenta leków onkologicznych. Transakcja ma wartość 43 mld dolarów i zostanie zrealizowana do 14 grudnia br. Jednak, by otrzymać zgodę, koncern musiał przekazać prawa do jednego ze swoich przeciwnowotworowych blockbusterów Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Badań nad Rakiem (AACR).

Ponieważ Federalna Komisja Handlu uznała, że umowa o przejęciu Seagen spowodowałaby zbytnią koncentrację rynkową działającą na korzyść Pfizera, koncern zdecydował o przekazaniu wszelkich praw ze sprzedaży swojego blockbustera Bavencio (awelumabu) w USA Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Badań nad Rakiem (AACR). Awelumab, sprzedawany pod marką Bavencio, to lek zawierający ludzkie przeciwciała monoklonalne, stosowany w leczeniu raka z komórek Merkla, nowotworów urotelialnego i nerkowokomórkowego. Jest jednym z najlepiej sprzedających się leków w swojej klasie na rynku.

Rozwiązanie to, rzadko spotykane w przemyśle farmaceutycznym, umożliwiło ostateczne uzyskanie zgody FTC na transakcję.

Warto wspomnieć, że Komisja Europejska zaakceptowała fuzję Pfizera z Seagen bez warunków wstępnych 18 października br. Przyczyną tak odmiennego podejścia była prawdopodobnie większa konkurencja na rynku europejskich terapii przeciwnowotworowych oraz stosunkowo słaba na nim obecność Seagen.

Pfizer zdecydował też o istotnych zmianach strukturze po przeprowadzeniu fuzji z Seagen. Zostanie utworzona Pfizer Oncology Division, która przejmie działy badawczo-rozwojowe obu firm i zintegruje je w jeden oraz operacje komercjalizacji wdrażanych leków. Jej szefem będzie Chris Boshoff, który obejmie stanowisko dyrektora ds. onkologii i wiceprezesa koncernu raportującego bezpośrednio do jego prezesa zarządu Alberta Bourli. Z kolei nieonkologiczne działy koncernu zostaną podzielone na Dział Handlowy USA, którego szefem zostanie Aamir Malik (poprzednio dyrektor ds. innowacji biznesowych), oraz Dział Handlu Międzynarodowego obejmujący operacje poza USA, którym kierować będzie Alexandre de Germay, nowy dyrektor ds. handlu międzynarodowego, podlegający bezpośrednio Albertowi Bourli.

Poprzednia dyrektor handlowa Angela Hwang, oponentka przejęcia Seagen, po 27-letniej karierze w Pfizerze musiała go opuścić. Jak twierdzą służby PR Pfizera, zgodziła się pozostać aż do wdrożenia zmian w koncernie, czyli niedługo, bowiem nowa struktura organizacyjna zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r.