S&P: Stopy proc. w Polsce bez zmian do wiosny 2024 r., inflacja bliżej celu w 2025 r.

Warszawa, 01.12.2023 (ISBnews) – Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian do wiosny przyszłego roku, aby uzyskać większą jasność co do wpływu polityki fiskalnej i wzrostu gospodarczego na inflację, uważa S&P Global Ratings. Agencja spodziewa się, że inflacja spadnie bliżej celu 2,5% +/- 1 pkt proc. w 2025 r.

“Oczekujemy, że inflacja zasadnicza spadnie średnio do 10,9% w 2023 r. i dalej do 6% w 2024 r. We wrześniu 2023 r. NBP obniżył stopę referencyjną o 75 pb, a następnie o kolejne 25 pb w październiku. W listopadzie 2023 r. NBP utrzymał stopę referencyjną na niezmienionym poziomie i uważamy, że utrzyma stopy bez zmian do wiosny przyszłego roku, aby uzyskać większą jasność co do wpływu polityki fiskalnej i wzrostu gospodarczego na inflację. Pomimo wciąż podwyższonej inflacji bazowej, nadal uważamy, że inflacja spadnie bliżej celu 2,5% +/- 1 punkt procentowy w 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu agencja podała w raporcie, że według jej oczekiwań, główna stopa procentowa wyniesie 5,75% na koniec 2023 i na koniec 2024 r. (bez zmian wobec obecnego poziomu).

“Przewidywany trend aprecjacyjny kursu złotego w latach 2023-2024, odzwierciedlający perspektywy napływu kapitału w nadchodzących miesiącach, również będzie wspierał dezinflację” – napisano dalej w komunikacie.

Jak podał w ub. tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w listopadzie 2023 r., według wstępnych danych.

(ISBnews)