Patriotyzm konsumencki ważny dla 75% Polaków

Zdaniem niemal 60% Polaków polskie produkty spożywcze są lepszej jakości niż produkty z zagranicy. Dlatego dla 3 na 4 rodaków ważne jest, by produkt, który kupują, był polski, a 37% z nas jest skłonnych zapłacić więcej za produkt rodzimego pochodzenia – wynika z badania wykonanego na zlecenie firmy Wiener.

Takie wyniki to dobra wiadomość dla rolników, bo przekłada się na popyt na rolnicze produkty polskiego pochodzenia – wskazują eksperci Wienera. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Według danych z „Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2022” Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce jest 1,3 mln gospodarstw rolnych, a w rolnictwie pracuje blisko 38 tysięcy osób. Wartość polskiej produkcji rolnej w 2022 roku wyniosła 39,5 mld euro, co plasuje nas na 5. miejscu w Unii Europejskiej.

Z badania wynika, że zdaniem 57% Polaków polscy rolnicy są nowocześni. Przeciwnego zdania jest zaledwie 12% Polaków, a 32% nie ma zdania na ten temat. W nowoczesność rolników najmocniej wierzą osoby powyżej 55 r.ż. (64%), a najmniej – najmłodsza grupa badanych (18-24 lata), spośród których co 4. uznał, że nie są innowacyjni. 

„Różnice w odpowiedziach są znaczne nie tylko ze względu na wiek badanych, ale też pod względem ich miejsca zamieszkania. Zdaniem 64% mieszkańców wsi rolnicy są nowocześni, zaś w opinii 17% mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – nie są. Tu wytłumaczenie wydaje się proste – osoby mieszkające na wsiach częściej mają styczność z rolnikami i widzą na co dzień, jakiego typu maszyn używają, jak mocno rozrastają się ich gospodarstwa. Osoby z większych aglomeracji opierają swoją wiedzę głównie na czyimś przekazie, który nadal często jest pełny stereotypów – wskazuje Beata Raszkiewicz, ekspertka ubezpieczeń rolnych z Wienera.

Ponad połowa badanych Polaków jest zdania, że państwo powinno bardziej wspierać finansowo polskich rolników. Przeciwnego zdania jest co 5. badany, a 26% respondentów nie ma zdania na ten temat.

Dla 3 na 4 Polaków ważne jest, by produkt spożywczy, który kupuje, był polski. Postawa zwana patriotyzmem konsumenckim rośnie wraz z wiekiem – polskie pochodzenie produktów jest „ważne” i „bardzo ważne” dla 78% osób z grupy wiekowej 45-54 lat i 76% badanych powyżej 55. roku życia.

61% Polaków wybierając produkt spożywczy (np. warzywa, owoce, nabiał) sprawdza, w jakim kraju go wyprodukowano lub uprawiano. Najrzadziej robią to młodzi ludzie – 44% z nich twierdzi, że sprawdza kraj pochodzenia produktu podczas zakupów. Takiego działania nie podejmuje niemal co 3. badany, nie sprawdzając, skąd pochodzi dany produkt.

„Fakt, że Polacy zwracają uwagę na rodzime pochodzenie produktu, to dobra wieść dla rolników. To pokazuje, jak rośnie świadomość, że lokalne produkty to nie tylko dobry wybór ze względu na ekologię, ale również smak czy jakość, która w żadnym wypadku nie odstaje od „zagranicznych” standardów. Polscy rolnicy muszą spełniać wyśrubowane, europejskie normy, co wymusza konieczność stałego rozwoju, inwestycji i dokształcania się. Takie wysiłki warto docenić, wybierając w markecie produkty z biało-czerwoną flagą” – zauważa Beata Raszkiewicz.

W kwestii płacenia wyższej ceny za produkty spożywcze wyprodukowane w Polsce, zdania Polaków są podzielone. 37% zapłaciłoby więcej za polski produkt. Dokładnie taki sam odsetek badanych jest przeciwnego zdania i nie wydałby więcej w zamian za polskie pochodzenie produktu. Więcej za produkt jest w stanie zapłacić 44% osób w wieku 35-44 lata i 41% osób w wieku 25-34 lata.

Zdaniem niemal 60% Polaków polskie produkty spożywcze są lepszej jakości niż produkty z zagranicy. Najmocniej są o tym przekonane osoby w wieku 45-54 lata (67%), a także mieszkańcy wsi (63%). 4 na 10 badanych uważa, że polskie produkty są takiej samej jakości jak produkty z importu. Taką opinię najczęściej miały osoby z najmłodszej grupy badanych (18-24 lata), spośród których uważa tak 47% osób oraz osoby z największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 48% z nich zaznaczyło taką odpowiedź. Zaledwie 3% Polaków uważa, że polskie produkty spożywcze są gorszej jakości niż te z zagranicy.


Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI w listopadzie 2023 roku na ogólnopolskiej próbie N=1057 osób.