Grupa Klepsydra prowadzi kilka rozmów nt. przejęć, ale nie oczekuje ich finalizacji w br.

Warszawa, 29.11.2023 (ISBnews) – Grupa Klepsydra prowadzi rozmowy na różnym etapie z kilkoma podmiotami-celami w zakresie przejęć, ale nie spodziewa się, żeby jeszcze w tym roku któreś z negocjacji zakończyły się, poinformował prezes Marek Cichewicz. Spółka chce w perspektywie 5 lat powiększyć swoją grupę kapitałową do 20 podmiotów z 5 obecnie (wliczając Sotor, którego przejęcia zapowiedziano wczoraj).

“Kolejne spółki, które będą przejmowane mają zostać przy swojej tożsamości. My wnosimy do nich swój know-how, który wypracowywaliśmy przez lata” – powiedział Cichewicz podczas konferencji prasowej.

“Cel potencjalnej akwizycji musi być ‘na pudle’. Czyli najlepiej, żeby był liderem, ewentualnie wiceliderem w swoim regionie. Interesują nas przede wszystkim o sprzedaży co najmniej 4 mln zł, choć nie wykluczamy mniejszych przedsiębiorstw pod warunkiem, że dojrzymy w nich ukrytą wartość, za którą stoją dobre perspektywy rozwoju” – dodał główny akcjonariusz Klepsydry Tomasz Salski.

Obecnie udział Grupy Klepsydra w ogólnopolskim segmencie usług pogrzebowych nie przekracza 1%. W ciągu następnych 5 lat może zgodnie z zamierzeniami zarządu firmy wzrosnąć do 10%.

Rozwojowi nieorganicznemu ma służyć kapitał pozyskany z oferty publicznej akcji serii H, która ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku. Dzisiaj władze spółki spotykają się w tej sprawie z inwestorami instytucjonalnymi.

“Chcemy pozyskać z oferty 23 mln zł. Wcześniej, w lipcu br. sprzedaliśmy inwestorom akcje za kwotę 6,75 mln zł. Spodziewamy się, że planowane i zrealizowane przejęcia dadzą wymierne efekty synergiczne. Doprowadzimy do unifikacji systemów sprzedaży i zarządzania, w tym płynnością finansową. Do tego dochodzą korzyści z tytułu wspólnych zakupów w ramach Grupy, czy też polis ubezpieczeniowych, choćby komunikacyjnych dla naszej floty transportowej” – powiedział wiceprezes Paweł Łapiński.

“Być może pierwsze efekty dotychczas przeprowadzonych przejęć, czyli PUK z Krakowa i Sotora, zobaczymy w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy” – dodał.

Grupa Klepsydra podała wczoraj, że zawarła warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Sotor z siedzibą w Toruniu – jednego z głównych graczy na toruńskim rynku pogrzebowym oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Łączna cena udziałów została ustalona na 10 mln zł, przy czym 8 mln zł zostanie zapłacone jako świadczenie pieniężne, a 2 mln zł w postaci akcji zwykłych na okaziciela Grupy Klepsydra. Warunkiem nabycia udziałów jest zapłata przez spółkę części ceny w wysokości 8 mln zł.

W czerwcu 2023 r. Grupa nabyła 67,62% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie PUK, która weszła w skład Grupy. Sotor jest drugim przejęciem od momentu debiutu Grupy Klepsydra na NewConnect w czerwcu 2023 r.

Sotor jest jedną z największych firm pogrzebowych działających w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka świadczy kompleksowe usługi funeralne w Toruniu oraz jego okolicach.

Grupa Klepsydra to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)