Spyrosoft miał 3,68 mln zł zysku netto, 11,4 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2023 r.

Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) – Spyrosoft odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 9,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 8,33 mln zł wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,4 mln zł i spadł o 28% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,71 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 91,46 mln zł rok wcześniej.

“W trzecim kwartale tego roku w dalszym ciągu odczuwaliśmy negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, które ma hamujący wpływ na proces digitalizacji przedsiębiorstw. W efekcie obserwujemy osłabienie popytu na usługi IT i nieznaczne obniżenie stawek dla klientów, co nie jest w pełni rekompensowane przez wyhamowanie tempa wzrostu płac dla naszych współpracowników. Istotniejsze jest jednak dla nas dalsze zwiększanie udziałów rynkowych. Krótkoterminowe obniżenie stawek za świadczone usługi pozwala budować długofalowe relacje z nowymi i obecnymi klientami oraz realizować nasz cel poszerzania skali działalności” – powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

“W związku z trudniejszym czasem dla branży IT, szczególnym wyzwaniem dla nas od strony kosztowej jest obecnie utrzymanie, tzw. ławki, czyli zespołu pracowników pozostających bez przypisanego projektu. W trzecim kwartale odczuliśmy także negatywne skutki różnic kursowych jako firma działającą przede wszystkim na rynkach międzynarodowych. Ujemne różnice kursowe związane ze spadkiem kursów walut obcych zmniejszyły w efekcie nasz zysk netto o 2,9 mln zł. Podsumowując, choć poziom uzyskanych przychodów wpisuje się w cele założone w naszej Strategii (średnioroczny wzrost na poziomie 33%, od 25% do 35% rocznie), to wspomniane negatywne czynniki przełożyły się na niższą od zakładanej rentowność na poziomie EBITDA. Strategia zakłada bowiem przedział 11%-14% marży EBITDA” – dodał prezes.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 11,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 310,71 mln zł w porównaniu z 231,34 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 31,9 mln zł i spadł o 16,1% r/r.

Marża EBITDA wyniosła 10,7% na koniec września 2023 r. wobec 17,3% w analogicznym okresie 2022 r. i 10% na koniec pierwszego półrocza 2023 r.

“Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale na geografie pozostaje bez istotnych zmian – rynkami wiodącymi pozostają region DACH (29%), Wielka Brytania  (28%), następnie – Polska (15%), Stany Zjednoczone (14%) i Skandynawia (7%). Struktura przychodów ujmowana z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę Spyrosoft również nie uległa istotnym zmianom. Warto podkreślić, że Grupa rozwija także swoje kompetencje w sektorze robotycznym. W I-III kw. 2023 przychody z tego obszaru wyniosły 9,3 mln zł i stanowiły 3% łącznych przychodów Grupy Spyrosoft” – czytamy dalej w komunikacie.

W III 2023 r. Grupa Spyrosoft miała 1 520 współpracowników, czyli o 5 więcej niż w II kw. 2023 r. Zarząd podkreśla, że w aktualnym momencie nie ma konieczności znaczącego zwiększania zatrudnienia, skoro spółka dysponuje zespołem pracowników z “ławki”, którzy są w stanie wspierać bieżące działania w ramach Grupy. Spółka obserwuje także wyhamowanie podwyżek płac, co dotyczy obecnie całej branży IT.

“Przyglądając się perspektywom na kolejne kwartały obecnego i przyszłego roku, nie spodziewamy się istotnych zmian względem bieżącej sytuacji biznesowej i oczekujemy, iż jej poprawa nastąpi nie wcześniej niż za kilka kwartałów. Należy w związku z tym założyć, że będziemy obserwować okresowy spadek tempa wzrostu przychodów, co jest efektem wysokiej bazy 2022 roku i spowolnienia gospodarczego” – wskazał Weiske.

“W związku z tym podjęliśmy szereg działań w różnych obszarach związanych z optymalizacją kosztów naszej działalności. Redukujemy m.in. powierzchnię biurową – np. w Krakowie przenieśliśmy się do mniejszego biura. Bez wątpienia, z uwagi na obecne trudniejsze dla IT czasy i wspomniane perspektywy – 2024 rok będzie dla nas rokiem efektywności kosztowej. Jednocześnie pracujemy intensywnie nad rozwojem naszej oferty dla klientów i poszerzaniem naszego portfolio. Skupiamy się obecnie m.in. na rozwoju i promocji konsultingu technologicznego” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 5,5 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)