Novartis stawia na sztuczną inteligencję w onkologii

Novartis zapowiada wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w usprawnieniu pracy szpitali onkologicznych. W tym celu popisał umowę z CliniNote, firmą która ma umożliwić wykorzystanie tej technologii w pracy z danymi klinicznymi. Pierwszym szpitalem, który zaangażował się w przedsięwzięcie i zdefiniowanie założeń pionierskiego rozwiązania jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika (WWCOiT) w Łodzi.

Współpraca ma polegać na zaimplementowaniu technologii CliniNote, która umożliwia strukturyzowanie notatek medycznych pod kątem pozyskiwania danych służących do obliczania mierników oceny i monitorowania kluczowych wskaźników jakości opieki nad pacjentami z rakiem piersi w WWCOiT. Raportowanie wymienionych wskaźników jest wymogiem zdefiniowanym w ramach wytycznych dla ośrodków Krajowej Sieci Onkologicznej powołanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, której celem jest w szczególności polepszenie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi.

WWCOiT przy wsparciu partnerów rozpoczął przygotowania do raportowania mierników i przeprowadzi testy w warunkach szpitalnych.  Umowa podpisana pomiędzy WWCOiT, Novartisem i CliniNote jest częścią szerszego programu, którego celem jest polepszenie standardów opieki nad pacjentami z rakiem piersi zakładającego stopniowe włączane do niego kolejnych ośrodków. Za całościową koordynację działań odpowiadać będzie Novartis Polska.

„Technologia CliniNote pozwala na pracę z danymi klinicznymi w czasie rzeczywistym, identyfikując i odpowiednio zapisując dane już w trakcie ich tworzenia – prospektywnie. Dostęp do informacji możliwy jest natychmiast po zapisaniu notatki medycznej, dzięki czemu przepływ danych jest łatwiejszy i szybszy a jednocześnie oszczędzamy czas lekarzy. Dzięki tej innowacji nasi klienci uzyskują możliwość pozyskiwania danych rzeczywistych tzw. real-world data, dotychczas bardzo trudno dostępnych oraz podniesienia efektywności np. automatyzacji wprowadzania danych do eCRF w badaniach klinicznych czy zasilania rejestrów lub innych systemów, co dziś niepotrzebnie absorbuje personel medyczny – mówi Robert Ługowski, CEO CliniNote.

Wpisywanie i analiza danych medycznych pacjenta nie będzie już wymagała poświęcenia dużej ilości czasu. Produkt ma umożliwić zbieranie uporządkowanych informacji, a także stanowić ułatwienie pracy lekarzy i personelu medycznego w pracy nad tworzeniem dokumentów i notatek medycznych. Zebrane dane mogą być wykorzystywane nie tylko do wyliczenia mierników, są cennym zasobem do prac naukowych, rozwoju nowych metod diagnostycznych i terapii czy też prac w zakresie rozwoju medycyny cyfrowej, w tym algorytmów sztucznej inteligencji.

„Bardzo nas cieszy perspektywa współpracy z firmami Novartis i CliniNote. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie czas i precyzja są najistotniejsze. Nowe technologie, tak jak w przypadku CliniNote, z pewnością pozwolą przyśpieszyć oraz zautomatyzować wiele procesów. Dzięki temu onkolodzy będą mogli się skupić na tym co najważniejsze, czyli pracy z pacjentami, a Centrum dysponować będzie uporządkowaną bazą danych niezbędnych do pomiaru i monitorowania wskaźników jakości opieki nad nimi” – mówi Magdalena Janus-Hibner, zastępca Dyrektora ds. Projektów Rozwoju i Organizacji Onkologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.