Mirbud miał 27,51 mln zł zysku netto, 43,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 r.

Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) – Mirbud odnotował 27,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 48,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 43,28 mln zł wobec 61,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 872,42 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 951,79 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 56,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 87,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 067,6 mln zł w porównaniu z 2 302,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 60,86 mln zł wobec 94,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3 319 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)