Ferro miało 21,12 mln zł zysku netto, 35,1 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2023 r.

Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) – Ferro odnotowało 21,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 13,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,55 mln zł wobec 27,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 35,1 mln zł i wzrósł o 11% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,6 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 225,97 mln zł rok wcześniej.

“W wynikach III kw. br. widoczna jest stopniowa stabilizacja popytu na głównych rynkach oraz pozytywny wpływ niższych kosztów działalności, wynikający z efektywności i działań optymalizacyjnych spółki w połączeniu ze stabilizacją cen surowców, transportu i niższymi kosztami finansowymi” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 51,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 53,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 602,66 mln zł w porównaniu z 705,88 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 88,3 mln zł wobec 97,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

“Grupa Ferro, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w I-III kw. 2023 r. 602,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 705,9 mln zł przychodów rok wcześniej, gdy widoczny był jeszcze efekt wysokiej bazy związany z rekordowym pod względem sprzedaży okresem 9 miesięcy” – czytamy dalej.

Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w I-III kw. 2023 roku 288,7 mln zł (wobec 328,6 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 209,2 mln zł (wobec 230,7 mln zł), a w źródłach ciepła 92,6 mln zł (wobec 133,9 mln zł w 1-3Q 2022). W samym III kw. br. przychody segmentu armatury sanitarnej wyniosły 95,4 mln zł (-9% r/r), armatury instalacyjnej 74,4 mln zł (-4% r/r) a źródeł ciepła 38,4 mln zł (-4% r/r).

“Widoczna jest pewna stabilizacja – chociaż na niższym poziomie niż w ubiegłych latach – na rynku nowoczesnych źródeł ciepła. W perspektywie kilku kwartałów spółka oczekuje stopniowego zwiększenia sprzedaży w tym segmencie m.in. dzięki programom wsparcia (m.in. Mój Prąd 5.0, Czyste Powietrze, Moje Ciepło) i ekspansji geograficznej” – napisano w komunikacie.

W I-III kw. 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 362 mln zł. Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 240,3 mln zł.

“Konsekwentnie podkreślamy, że nie rozpatrujemy sytuacji w branży i Grupie Ferro w krótkim terminie, lecz w perspektywie co najmniej kilku kolejnych lat. Okres niższego popytu, związany z sytuacją makroekonomiczną w regionie SEE traktujemy jako czas przejściowy, który wykorzystujemy do umacniania naszej pozycji i budowy silnych fundamentów pod dalsze wzrosty, zgodnie z założeniami Strategii F1R2. Analizujemy także rynek pod kątem potencjalnych okazji biznesowych, czego przykładem jest sfinalizowane w ostatnich miesiącach przejęcie Heating Polska” – skomentował prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 66,14 mln zł wobec 67,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miało 914,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)